درماناستخوان و مفاصلاورژانسیدرمان بیماری هاسیستم گوارشکبد و طحالکلیه و مثانهمغز و اعصاب

روش ساخت داروی جامع امام رضا(ع)

به همراه خواص کامل درمانی آن

داروی جامع امام رضا علیه السلام معروف ترین و پرکاربردترین داروی طب اسلامی است که از وجود مقدس امام رضا علیه السلام به ما رسیده است و معروف نزد شیعیان اهل بیت علیهم السلام است.

دارویی است که از ترکیب 8 گیاه دارویی ساخته می­شود که تعدادی از این گیاهان، کمیاب هستند. با مصرف مقدار بسیار کمی از این دارو ، اثرات بارز و شگفت انگیزی دیده می­شود. از این رو وجود آن در هرخانه ضروری است.

امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند: بخورانید از دوای جامع که آن دوای امام رضا علیه السلام است. “طب الائمه ابنابسطام – ص 70”

امام جواد علیه السلام فرمودند: چرا از دوای جامع پدرم بهره نمی­بری ،دوایی که بین شیعیان معروف است. “طب الائمه ابنابسطام – ص90”

ترکیبات جامع:

ترکیبات این داروی معجزه آسا: زعفران ، عاقرقرحا ، فلفل سفید ، هل ، بنج ، سنبل الطیب ، خربق سفید ؛ همه را به یک اندازه و فرفیون(ابرفیون) دو برابر باشد. همه نرم کوبیده میشود سپس با عسل به اندازه دو برابر همه مواد ترکیب می شود.

 • زعفران: طبيعت آن گرم است در دوم و خشك است در اول. (المنصوري في الطب (ترجمه) ؛ ص688)

قابض است و محلّل و منضج است. عفونت ها را از بین می­برد و احشا را قوت دهد، مفرّح است، نفس کشیدن را آسان كند . (الأغراض الطبية و المباحث العلائية، ص: 592)

بر زخمها بگذارند آن را ساكن كند، خنده بسيار آرد، و (بزرگان و) پزشكان آن را مفرّح القلب خوانند، چون دل را شاد گرداند.  (فرخ نامه، متن، ص: 204)

 • عاقرقرحا: گرم و خشك است به درجه سوم ، در شكل و شاخ و برگ و گل شبيه به بابونه بزرگ است. فرهنگ داروها و واژه نامه هاى دشوار ؛ متن ؛ ص263 .

عاقرقرحا ، بلغم را به طرف خود جلب مى كند. در درد دندان كه ناشى از سردى باشد موثر است همچنين در تب و لرز سودمند است همچنين بى حسى عضو و استرخاء مزمن را از بين مى برد.

رطوبت از اندام هاى داخلی بیرون بكشد و چون با آن غرغره كنند رطوبت را از دماغ بكشد و مغز را پاك كند. در سرفه، درد سينه، و غرغره آن در گلودرد، درد مفاصل، نقرس، درد پشت سودمند است. مدر بول، حيض، و عرق و شير جهت درد سينه، سرفه، لكنت زبان  و استسقاء و سعوط او جهت صرع و دردسر و شقيقه مفيداست. دائرة المعارف طب سنتى (گياهان دارويى، ج 1، ص: 156و157و158)

داروی جامع امام رضا

 • فلفل سفید: طبيعت آن خيلى گرم و خشك است همان ميوه گياه فلفل سياه است كه در زمانى كه سبز است چيده نمى شود و صبر مى كنند تا موقعى كه دانه هاى فلفل كاملا برسد و پوست آن به رنگ كبود و زرد و كمى متمايل به قرمز تيره شود، بعد از درخت مى چينند و در كيسه هايى ريخته و به مدت هفت يا هشت روز در جريان آب جارى نهر يا جوى آب قرار مى دهند و سپس دانه هاى خيس خورده را مالش مى دهند تا پوست آن كنده شود و مغز دانه ها را كه خاكسترى رنگ است كاملا شسته و چند روز در آفتاب پهن مى كنند تا خشك شود. در اين حالت رنگ مغز دانه ها كرم مايل به سفيد مى شود.( اسرار گياهان دارويى ؛ ص792و793 )

مدرّ بول و حيض و مقوى معده بوده به خصوص سفيد آن . رطوبات را برچيند و برای جميع امراض سرد بلغمی سودمند است. (گنجينه بهارستان (ترياق فاروق)، ج 2، ص: 279 )

 • هل: كمى گرم و خيلى خشك است. (اسرار گياهان دارويى ؛ ص 1121)

مدرّ و قاعده آور و بادشكن و محرّك و محلّل و خوش بوكننده عرق بدن است، قلب و معده را تقويت مى كند، درد معده سرد و ناراحتى هاى كبد و رطوبتهاى سينه و حلق و خفقان سرد را درمان مى كند، براى هضم غذا بسيار نافع است، از دل بهم خوردگى يا تهوع جلوگيرى مى كند. ؛ ( اسرار گياهان دارويى، ص: 1122 )

لطيف كننده معده. و جگر سرد را قوت دهد. غذا را هضم كند. ( گنجينه بهارستان ؛ ج 1 ؛ ص251 )

 • بنج: دانه های تلخ مزه با طعم روغنى و زننده و به عنوان ضد درد در طب مصرف دارد. به ويژه از دود حاصل از سوختن آن براى آرام كردن درد دندان استفاده مى شود. این گياه در مناطق مرطوب رشد می­کند. منظور از بنج در طب سنتى سه گياه از جنس  Hyoscyamus به اسامى بنج ابيض، بنج احمر و بنج اسود مى باشد كه دانه آنها به بذر البنج معروف و به فارسى دانه بنگ ناميده شده است . متاسفانه به علت مخدر بودن اين گياهان و برگ خشك شده گياه و يا فشرده شده شاخه هاى تازه گياه كه معروف به بنگ است” با يكديگر خلط و مشتبه شده اند. اگر برخى محققين نام علمى بنك ذكر شده در كتاب الابنيه را اشتباه ضبط نموده اند و يا در ترجمه فارسى كتاب قانون ابن سينا آمده است” بنج (بنگ، حشيش): بنگ چندين نوع است سياه و سرخ و سفيد …” اين اشتباهات ربطى به پزشكان سنتى ندارد.

البنج كه به فارسى تخم می نامند تخم نباتى است … بايد دانست كه آن دخلى به گياه شاهدانه كه به عربى قنب ناميده مى شود ندارد  (فروغ ناصرى، كتاب خطى، ر 155).

بهترين آنها نوع سفيد و بدترين آن نوع سياه آن است كه حرارت بدن را از بين مى برد و با سرد شدن مرگ بيمار فرامى رسد.

افشرده بنگ سفید درد دندان را تسكين مى دهد و شياف تهيه شده از آن درد رحم را آرام و لكوره را درمان مى كند. مخلوط افشره گياه كامل با آرد يا آرد بو داده در ورم هاى گرم چشم و پا و ساير ورم ها، ريزش ها، ريزش اشك چشم و ضربان آن مؤثر است و  دانه آن سرفه را آرام و مخلوط دانه با دانه خشخاش و عسلاب در خونروى رحم و ساير اعضاء موثر است و مضمضه با آن درد دندان را آرام مى كند . خوردن حبى به اندازه يك نخود از مخلوط دانه آن و ترياك خواب عميق و طولانى مى آورد. در سرفه هاى تشنجى، سياه سرفه، آسم، پاركينسون، داء الرقص، فالج، دردهاى عصبى مربوط به عصب ترى ژومو، رماتيسم، هيسترى، صرع، بيخوابى، سندرم مه  نير Meniere’s syndrome و در استعمال خارج براى آرام كردن دردهاى موضعى به صورت بخور، ضماد و روغن دانه در درد دندان، رماتيسم، سردرد، كرامپ هاى عضلانى همچنين به صورت ضماد برگ در جمع شدن شير در پستان و ورم حاد و مزمن آن استفاده مى شود و به صورت سيگار تهيه شده از برگ در آسم مورد مصرف دارد.

مناطقی از ایران که این گیاه یافت می­شود:

آذربايجان: تبريز، شمال غربى اردبيل، خوى، قوشچى. غرب: اراك، كرمانشاه. جنوب: نزديك والكى، اطراف بوشهر، دشت ارزن، شيراز، پاسارگاد، همدان، مكران، كرمان، بلوچستان، خراسان. ( دائرة المعارف طب سنتى (گياهان دارويى)، ج 3، ص: 382-390 )

داروی جامع امام رضا

 • سنبل الطیب: گياهى علفى است كه در كنار مردابها مى رويد. آرام كننده ى درد، جلوگيرى از گرفتگى اندام ها و هيجان هاى عصبى. دو گونه سنبل الطيب وحشى (خودرو) و سنبل الطيب بستانى (پرورشى) وجود دارد. ( المنصوري في الطب (ترجمه) ؛ ص699 )

و صاحب جامع گويد: سنبل   سه قسم است: هندى و رومى و جبلى  . هندى را سنبل الطيب گويند و رومى را ناردين و برّى   را اسارون. سنبل الطيب گرم است در اول، مجفف در دوم. (گنجينه بهارستان (ترياق فاروق)، ج 2، ص: 262 )

در چين و ژاپن از خيسانده ريشه سنبل الطيب در آب يا از تنطور آن- خيسانده در الكل- به عنوان ضد اسپاسم، آرام بخش، مسكن و ضد هيجان به عنوان تب بر استفاده مى شود. در برخى از مناطق ديگر خاور دور از ريشه آن به عنوان محرك بادشكن ضدعفونى كننده، ضد هيجان، ضد صرع، براى معالجه داء الرقص و براى رفع ناراحتيهاى اعصاب و در ارتباط با اختلالات زهدان جنگ به كار مى رود. ريشه آن طبق نظر حكماى طب سنتى ايران از نظر طبيعت گرم و خشك است. از نظر خواص باز كننده انسداد و گرفتگى هاى دماغى و معده و كبد است و مقوى دماغ و دهانه معده و كبد سرد و گرم كننده آنها و درخشان كننده رنگ صورت و چهره و مقوى نيروى جنسى است. براى خوشبويى دهان سرفه هاى رطوبى، تنگى نفس، درد سينه، خفقان، قى، استسقا، يرقان و درد طحال مفيد است.  سنبل الطيب اعصاب را آرامش مى دهد، مقوى معدى و جگر هست، شستن چشم با جوشانده آن سرخى چشم را از بين مى برد، التيام بخش زخم و ضد سرگيجه بوده، ضعف قلب را درمان مى كند. ضد صرع، هيسترى و ضد تشنج مى باشد.

اشتهاآور است، سنبل الطيب بازكننده و مقوى دهانه معده و جگر است، ليزى و رطوبت سينه و فضولات دماغى را از بين مى برد و شكم را جمع مى كند، در تقويت بينايى مؤثر است، باعث روييدن مژگان مى شود، مقدار كمى از ريشه سنبل الطيب رحم را پاك و عقب افتادگى عادت را باز مى كند. بادشكن، خواب آور و ضد كرم مى باشد.

سرگيجه، سردرد يك طرفه، اضطراب، حالات ماليخوليايى، اختلالات زمان يائسگى، سكسكه هايى مداوم و خلاصه بيماريى كه منشأ عصبى داشته با خوردن سنبل الطيب تسكين مى يابد. از ريشه اين گياه در طب استفاده مى شود و داراى خواص مقوى، ضد تشنج، ضد اختلالات عصبى، انواع تپش قلب، آسم هاى عصبى، تشنجات معدى، هيسترى، صرع، بيخوابى و … مى باشد.

( دائرة المعارف بزرگ طب اسلامى ؛ ج 3 ؛ ص443 و 444 )

 • خربق سفید: خربق دو جنس سیاه و سپید است. سپيد، گرم و خشك است اندر درجه دوم و سياه، گرم و تر است. و اسهالشان قوى است، خاصيت آن این است که باعث اسهالی میشود که دافع سودا و صفراى سوخته است. الأبنية عن حقائق الأدوية (روضة الأنس و منفعة النفس) ؛ متن ؛ ص133

خربق سفید كرم كش است، تخليه كننده شديد و قى آور است، مسهل بلغم و صفراى غليظ و اخلاط لزج مى باشد، بازكننده انسداد و گرفتگى مجارى و پاك كننده معده است، براى درمان فلج، سرسام، صرع و بلغم و ساير بيماريهاى سرد دماغى و ناراحتى ها و دردهاى مفاصل و خرد كردن سنگ مثانه نافع است. ضد تب است و براى رفع بيماريهاى پوست نظير جرب و برص و يا لكه هاى سفيد روى پوست نافع است. قاعده آور است و جنين را سقط مى كند.

تذكر: باعث سقط جنين مى گردد، اسراف در خوردن آن تشنج و حتى خفگى ايجاد مى كند و منجر به مرگ مى شود، بايد دقت شود كه حتما با نظر پزشك مصرف شود. ( اسرار گياهان دارويى، ص: 467 )

در قانون گفته: خربق سياه از سفيدش گرمتر است گرم و خشك است از درجه 3، محلل و لطيف كن و خوش جلا بخش است، سفيدش تلخ تر است، و چون موش آن را بخورد بميرد، و برايش سودها و زيانهایی ذكر شده است.

انواع درمان با داروی جامع:

داروی جامع جهت تاثیر بر هرقسمت بدن به یک حامل نیاز دارد تا دارو بر آن عضو اثر بگذارد.

برخی از حامل های داروی جامع و کاربرد آن برای بیماری­های مختلف به شرح زیر است:

 • جامع با آب ولرم:

کاربرد: درمان سل و سرفه خونی

طریقه مصرف: سه شب موقع خواب ، هرشب یک داروی جامع در دهان گذاشته و بعد از آن یک استکان

آب جوشیده ولرم شده میل شود. افراد دو تا هفت سال، نصف و زیر دوسال ، یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

درمان سرفه با داروی جامع

 • جامع با آب رازیانه (سعال):

کاربرد: درمان سرفه های کهنه و نو – درمان آنفولانزا – درمان آسم

طریقه مصرف: دوقاشق غذا خوری رازیانه در دو لیوان آب جوشیده شود تا یک استکان باقی بماند. آنگاه صاف شود. جامع را به همراه یک استکان جوشانده رازیانه گرم میل شود . افراد دو تا هفت سال، نصف و زیر دوسال ، یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

 • جامع با مرزنجوش:

کاربرد: تنظیم کننده تیروئید و درمان کم کاری و پرکاری تیروئید – درمان درد قاعدگی – ترمیم آسیب های مغزی ، فلج ، لقوه( کج شدن دهان یا صورت و …) – سفت شدن مغز – درمان جن زدگی – درمان برای بیمارانی که به علت آسیب مغزی نمیتوانند روی پاهای خود بایستند و  …

طریقه مصرف: دو قاشق غذا خوری مرزنجوش در دو لیوان آب جوشیده شود تا یک استکان باقی بماند. بعد از صاف کردن همراه با مرزنجوش در شب میل شود. افراد دو تا هفت سال، نصف و زیر دوسال ، یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

نکات: دوره درمان ده شب می باشد.

برای درمان تیروئید حتما نمک مصرفی را نمک دریا یا جهرم کنند و با هرغذا و میوه ای نمک زیاد مصرف کنند.

 • قطره مرزنجوش جامع:

در روایت بسندش از صالح بن عبد الرّحمان است كه گفت به امام رضا عليه السّلام شكوه كردم از فالج و لقوه كه دچار خاندانم شدند، فرمود: تو كجائى از داروى پدرم، گفتم آن چيست؟ فرمود: داروى جامع يك حبه آن را با آب مرزنجوش بستان و به بينى او بكش كه بخواست خدا خوب شود. (ترجمه كتاب السماء و العالم بحار الأنوارجلد 54، ج 6، ص: 193)

کاربرد: درمان انواع فلج و لقوه ، سکته مغزی و بیماریهای مربوط به مغز که منجر به اختلال در حرکات میشود، سینوزیت ،  میگرن ، ms  ، درمان تومور مغزی ، پارکینسون و لرزش دست ، آلزایمر ، کاهش رطوبت و خلط اضافی مغز، درمان مشکلات تیروئید ، درمان کسی که در کما رفته و …

طریقه مصرف: دو قاشق غذا خوری مرزنجوش در دو لیوان آب جوشانده شود تا نصف استکان باقی بماند. بعد از صاف کردن داروی جامع را در آن حل کرده و هرشب دو قطره دربینی ریخته شود.

 • جامع با عسل (مالیدنی):

کاربرد: درمان انواع زخم ها ( زخم جراحی ، بریدگی ، زخم بستر، زخم دهان و …) – درمان عفونت های ناشی از زخم ها – درمان فیستول مقعد

طریقه مصرف: داروی جامع به اندازه یک نخود با یک قاشق عسل مخلوط شود و روی زخم ضماد شود .

 • جامع با عسل (خوراکی):

کاربرد: تقویت سیستم ایمنی بدن – درمان مشکلات معده مثل زخم معده و خونریزی معده – درمان تب و عفونت – درمان هپاتیت

طریقه مصرف: به اندازه یک نخود داروی جامع با یک قاشق مرباخوری عسل مخلوط شود و صبح ناشتا یا شب موقع خواب میل شود. افراد دو تا هفت سال، نصف و زیر دوسال ، یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

درمان معده با داروی جامع

 • جامع با عسل (تزریقی):

کاربرد: درمان زخم های درونی مثل زخم و عفونت روده بزرگ ،  زخم دهانه رحم ، زخم واژن یا رحم ، کولیت و زخم روده و…

طریقه مصرف: یک نخود داروی جامع در یک الی دوقاشق عسل مخلوط شود و شب هنگام خواب از طریق مقعد تزریق شود.

 • جامع با آب انغوذه (حلتیت):

از احمد بن عبد اللَّه نواده مفضّل آمده كه:عقربی من را گزيد چنانچه بسا نيشش از سختى گزش بشكمم رسيده باشد، امام دهم عليه السّلام همسايه ما بود، پدرش گفت، نزد او رفتم و گفتم عقرب پسرم عبد اللَّه را گزيده و اكنون در خطر است، فرمود: داروى جامعش دهيد كه داروى امام رضا عليه السّلام است، گفتم: آن چيست؟ فرمود: داروئيست معروف گفتم: اى آقايم من این دارو را نمیشناسم. فرمود:

سنبل، زعفران، قاقله، عاقرقرحا، خربق سفيد، بنك، فلفل سفيد، بگير اجزاء برابر با ابرقيون دو جزء و نرم كوبيده شوند و با پارچه حرير بيخته شوند و با عسل كف گرفته معجون شوند و براى گزش كژدم و مار يك قرص با آب حلتيت بنوشند كه در همان ساعت خوب شوند، گفت: ما با آن درمان كرديم و به او نوشانديم و سریع خوب شد.

حلتيت صمغ انجدانست و برخى گفتند: براى گزيدن كژدم بخوبى سود دارد چه بنوشند و چه بمالند.

کاربرد: درمان مسمومیت- درمان مار و عقرب گزیدگی – درمان غلبه شدید بلغم – درمان غلظت بسیار بالای خون و …

طریقه مصرف: سه الی چهار عدد انغوذه را در یک لیوان آب جوش حل کرده و پس از صاف کردن به همراه یک نخود از جامع مصرف گردد. افراد دو تا هفت سال، نصف و زیر دوسال ، یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

 • جامع با آب سیب:

کاربرد: درمات انواع تب – درمان مشکلات معده

طریقه مصرف: یک نخود از جامع را با یک لیوان آب سیب ، شب هنگام خواب میل شود. افراد دو تا هفت سال، نصف و زیر دوسال ، یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

 • جامع با آب کرفس:

در روایت بسندى از محمّد بن سليمان است كه علم اهل بيت عليهم السّلام را از امام رضا دريافت ميكرد، گفت: به امام هشتم شكوه كردم از دردى در هر دو پهلوى راست و چپم، فرمود: تو كجائى از داروى جامع كه داروى مشهوريست و مقصودش داروهاى پيش بود، و فرمود: اما براى پهلوى راست يك قرص بگير و با آب زيره خوب بپز و اما براى پهلوى چپ با آب ريشه كرفس خوب بپز، گفتم: يا بن رسول اللَّه يكمثقال بگيرم يا دو مثقال؟ فرمود: نه بلكه وزن يك قرص تا درمان شوى بخواست خدا تعالى. “طب الأئمة عليهم السلام ؛ ص90”

کاربرد: درمان درد پهلوی چپ – تقویت عقل

طریقه مصرف: ساقه کرفس در آب جوشانده شود تا یک لیوان باقی بماند. بعد از صاف کردن همراه با یک نخود داروی جامع خورده شود. افراد دو تا هفت سال، نصف و زیر دوسال ، یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

 • جامع با آب زعفران:

در روایت  بسندى از فضل بن ميمون است كه به امام نهم عليه السّلام گفتم: يا بن رسول اللَّه، راستى من از اين شوصه كه دارم درد سختى ميكشم فرمود: يك قرص از داروى امام رضا عليه السّلام با مقدارى زعفران برگير و باطراف شوصه بمال، گفتم:

داروى پدرت چيست؟ فرمود: داروى جامع و نزد فلان و فلان معروف است گفت:

من نزديكى از آنها رفتم و يك قرص گرفتم و با آب زعفران به اطراف شوصه ماليدم و از آن عافيت يافتم.

آسمان و جهان فيروزآبادى گفته: شوصه: درديست در درون يا باديست كه بده نده  ها پيچد يا ورمى است در حجاب آنها از درون و درزيدن رگها است، جالينوس گفته: ورمى است در حجاب دنده ها از درون. (ترجمه كتاب السماء و العالم بحار الأنوارجلد 54)، ج 6، ص: 193

کاربرد: درمان التهاب های درونی مثل التهاب پرده دیافراگم و التهاب پرده قلب و ..

طریقه مصرف: نصف قاشق چایخوری زعفران را دم کرده و یک داروی جامع را درآن حل نموده و به موضع درد بمالند در چند شب متوالی .

 • جامع با آب جو:

کاربرد: درمان قند خون بالا

طریقه مصرف: به اندازه یک نخود داروی جامع را به همراه یک لیوان آب جوی پخته شده طبیعی هرشب میل شود. افراد دو تا هفت سال، نصف و زیر دوسال ، یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

 • جامع با آب به:

کاربرد: تقویت کننده قلب

طریقه مصرف: به اندازه یک نخود داروی جامع به همراه یک لیوان آب به پخته شده هرشب میل شود. افراد دو تا هفت سال، نصف و زیر دوسال ، یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

 • جامع با آب زیره سیاه (کمون):

در روایت بسندى از عبد اللَّه بن عثمان است كه به امام نهم عليه السّلام شكوه كردم از سردى معده ام و خفگى دلم و فرمود: تو كجائى از داروى پدرم كه داروى جامع است، گفتم: يا ابن رسول اللَّه آن چيست؟ فرمود: نزد شيعه معروف است گفتم: يا ابن رسول اللَّه من يكى از آنها شمرده شوم نسخه آن را به من بده تا خود درمان كنم و به مردم هم بدهم فرمود: زعفران، عاقرقرحا، سنبل، قاقله، بنك، خربق سفيد، فلفل سفيد، بستان اجزاء برابر، هر كدام را نرم بكوب و ببيز با پارچه حرير و با دو برابر وزن همه عسل كف گرفته معجون كن و آنكه خفقان دل يا سردى معده دارد يك قرص با آب زيره بپزد و بخورد كه بخواست خدا به شود.

در روایت دیگری بسندى از محمّد بن سليمان است كه علم اهل بيت عليهم السّلام را از امام رضا دريافت ميكرد، گفت: به امام هشتم شكوه كردم از دردى در هر دو پهلوى راست و چپم، فرمود: تو كجائى از داروى جامع كه داروى مشهوريست و مقصودش داروهاى پيش بود، و فرمود: اما براى پهلوى راست يك قرص بگير و با آب زيره خوب بپز و اما براى پهلوى چپ با آب ريشه كرفس خوب بپز، گفتم: يا بن رسول اللَّه يكمثقال بگيرم يا دو مثقال؟ فرمود: نه بلكه وزن يك قرص تا درمان شوى بخواست خدا تعالى. “طب الائمه – ص91”

کاربرد: درمان درد پهلوی راست (ذات الجنب) – درمان نفخ معده و روده –درمان تپش قلب – درمان سردی معده و مشکلات ناشی از آن

طریقه مصرف: دو قاشق زیره را در دو لیوان آب جوشانده شود تا آب آن نصف گردد. پس از صاف کردن همراه با یک نخود از جامع در شب مصرف گردد. افراد دو تا هفت سال، نصف و زیر دوسال ، یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

 • جامع با آب شلغم:

کاربرد: درمان سرماخوردگی ها

طریقه مصرف: مقداری شلغم پخته شود تا یک لیوان آب آن باقی بماند و صاف شود و همراه با یک نخود جامع قبل خواب میل شود.

 • جامع با آب برگ شنبلیله:

کاربرد: درمان لوزالمعده (پانکراس)

طریقه مصرف: برگ تازه یا خشک شنبلیله را در آب جوشانده تا یک لیوان آب باقی بماند. صاف کرده و با جامع موقع خواب میل شود. افراد دو تا هفت سال، نصف و زیر دوسال ، یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

 • جامع با شیرگاو:

کاربرد: گلو درد و سینه درد

طریقه مصرف: یک نخود از جامع به همراه یک لیوان شیرجوشیده ولرم شده شب هنگام خواب میل شود.

 • جامع با آب سرد و سرکه:

روایت از سهل بن مخلّد است كه بر امام هشتم عليه السّلام وارد شدم و شكوه كردم كه از درد سپرز (طحال).  شب نخوابيدم و روز هم بخود پيچيدم از سختى دردش، فرمود: تو كجائى از داروى جامع يعنى داروها كه پيش گفته شدند جز اينكه فرمود يك قرص آن را بگير و با آب سرد و كمى سركه بخور و من عمل كردم بدان چه فرمود و آن دردى كه داشتم بحمد اللَّه آرام شد.(طب الائمه ابنابسطام– ص90) و (کتاب آسمان و جهان – ج 6 – ص 194)

کاربرد: درمان مشکلات و درد طحال

طریقه مصرف: یک لیوان آب سرد و یک چهارم لیوان سرکه طبیعی انگور مخلوط شود به همراه جامع میل شود. افراد دو تا هفت سال، نصف و زیر دوسال ، یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

 • جامع با آب تره:

کاربرد: درمان کم خونی

طریقه مصرف: به اندازه یک نخود جامع با یک لیوان آب تره هرصبح میل شود . افراد دو تا هفت سال، نصف و زیر دوسال ، یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

 • جامع با آب سداب:

کاربرد: درمان سنگ کلیه.

طریقه مصرف: دوقاشق از سداب در دو لیوان آب جوشانده شود تا آب آن نصف شود و پس از صاف کردن به همراه داروی جامع میل شود. افراد دو تا هفت سال، نصف و زیر دوسال ، یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

 • جامع با آب ترب:

روایت داریم از محمّد بن نضر مؤدب فرزندان امام نهم عليه السّلام كه به او شكوه كردم از سنگ فرمود: واى بر تو كجائى از درمان جامع داروى پدرم، گفتم: اى آقا و مولايم، نسخه اش را به من بده فرمود: آن نزد ما است، اى كنيز آن بستوى سبز را بياور، گفت: بستو را آورد و از آن يك قرص برآورد و فرمود: اين را با آب سداب يا آب ترب پخته بنوش كه خوب می  شوى، گويد آن را با آب سداب نوشيدم و بخدا تا امروز ديگر آن درد را  احساس  نكردم. “طب الائمه – ص91”

کاربرد: درمان سنگ کلیه

طریقه مصرف: نیم کیلو ترب را خرد کرده به همراه دو لیوان آب جوشانده شود تا یک لیوان آب باقی بماند و بعد از صاف کردن به همراه یک نخود از جامع میل گردد. افراد دو تا هفت سال، نصف و زیر دوسال ، یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

ترب سفید بهتر از ترب قرمز است و ترب قرمز بهتر از ترب سیاه می باشد.

ترب به همراه ساق و برگش جوشانده شود.

 • جامع با آب آویشن:

کاربرد: سرماخوردگی های شدید

طریقه مصرف: دو قاشق غذا خوری آویشن به همراه دولیوان آب جوشانده شود تا یک لیوان باقی بماند. بعد از صاف کردن با یک نخود از جامع میل شود. افراد دو تا هفت سال، نصف و زیر دوسال ، یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

 • جامع با آب مورد:

در روایت احمد بن اسحق می گوید:  من با امام رضا عليه السّلام بسيار همنشين بودم و گفتم: يا بن رسول اللَّه من از سه شب است كه پدرم پا بيرون(اسهال) دارد و شكمش بند نيامده، فرمود: چرا از داروى جامع غافلی؟ گفتم: من این دارو را نمی شناسم، فرمود: نزد احمد بن ابراهيم تمّار است يك قرص بگير با آب آس(دانه مورد) بپز و به پدرت بده كه همان ساعت بهبود یابد ، گويد نزد او رفتم، و قرص بسيارى از او گرفتم و يك قرص به پدرم دادم و در زمان کوتاهی آرام شد. (طب الائمه- ص 91)

کاربرد: درمان اسهال – درمان اسهال خونی – درمان بی اختیاری دفع مدفوع

طریقه مصرف: دو قاشق غذا خوری مورد به همراه دولیوان آب جوشانده شود تا یک لیوان باقی بماند. بعد از صاف کردن با یک نخود از جامع میل شود. افراد دو تا هفت سال، نصف و زیر دوسال ، یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

 • جامع با آب بابونه:

کاربرد: ایجاد آرامش و تقویت عصب – درمان سردردهای عصبی

طریقه مصرف: دو قاشق غذا خوری بابونه به همراه دولیوان آب جوشانده شود تا یک لیوان باقی بماند. بعد از صاف کردن با یک نخود از جامع میل شود. افراد دو تا هفت سال، نصف و زیر دوسال ، یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

 • جامع با آب انار:

کاربرد: درمان باز شدن زبان کودکان یا افرادی که به هر دلیلی قدرت تکلم خود را از دست داده اند

طریقه مصرف: یک نخود از جامع با یک لیوان آب انار شب قبل از خواب یا صبح ناشتا میل شود. افراد دو تا هفت سال، نصف و زیر دوسال ، یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

 • جامع با آب سنا:

کاربرد: درمان سنگ کیسه صفرا

طریقه مصرف: هر روز دو قاشق سنای مکی را در یک لیوان بزرگ آب جوش به مدت ده دقیقه در قوری مانند چای دم شود و پس از صاف کردن با یک نخود جامع میل شود.

تقویت استخوان با داروی جامع

 • جامع با آب سنجد:

کاربرد: تقویت استخوان ها و درمان سستی استخوان

طریقه مصرف: نیم کیلو سنجد در چهار لیوان آب جوشانده شود تا یک لیوان باقی بماند. پس از صاف کردن، یک نخود داروی جامع را با آب سنجد شب قبل خواب میل شود. افراد دو تا هفت سال، نصف و زیر دوسال ، یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

 • جامع با آب اگیر ترکی:

کاربرد: درمان تومور طحال

طریقه مصرف: دو قاشق غذاخوری اگیر ترکی را در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن، یک نخود داروی جامع در دهان گذاشته و شب قبل از خواب میل شود.

 • جامع با آب شاهی:

کاربرد: درمان مشکلات رحم و تخمدان

طریقه مصرف: یک نخود از داروی جامع را در دهان گذاشته و صبح ناشتا با یک لیوان آب شاهی میل شود.

 • جامع با آب مصطکی:

کاربرد: درمان عفونت مثانه

طریقه مصرف: افراد دو تا هفت سال نصف قاشق چای خوری مصطکی را با نصف لیوان آب ( یا با یک استکان سرکه طبیعی انگور) به همراه یک نخود از داروی جامع و افراد زیر دو سال نصف آن را میل کنند.

 • جامع با آب اسارون:

کاربرد: درمان عفونت مثانه

طریقه مصرف: دو قاشق غذاخوری اسارون  را در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن، به همراه یک نخود از داروی جامع شب قبل از خواب میل شود.

 • جامع با آب رازیانه گرم:

طریقه مصرف: بهتر است در جامع عاقرقرحا ترکیب نشود و مقدار عسل برابر وزن کل باشد. دو قاشق غذاخوری رازیانه را در دو لیوان آب بجوشانید تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن یک گندم جامع امام رضا را در دهان گذاشته و با آب رازیانه گرم، شب قبل از خواب میل شود.

 • جامع با آب انگور:

کاربرد: درمان افسردگی

طریقه مصرف: یک نخود از جامع امام رضا(ع) با یک لیوان آب انگور شب قبل از خواب میل شود.

 • جامع با آب زنیان:

کاربرد: درمان بیماری های معده

طریقه مصرف: دو قاشق غذاخوری زنیان را دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند پس از صاف کردن با یک نخود جامع شب قبل از خواب میل شود.

 • جامع با آب تخم کدو:

کاربرد: درمان پروستات

طریقه مصرف: دویست و پنجاه گرم تخم کدو خام آسیاب شده را در سه لیوان آب بجوشانید تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن به همراه یک نخود از داروی جامع قبل از خواب میل شود.

 • جامع با آب عدس:

کاربرد: درمان سنگ ریزه در چشم

طریقه مصرف: یک لیوان عدس خشک را در دو لیوان آب بجوشانید تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن، یک نخود از داروی جامع با آب عدس شب قبل از خواب میل شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا