آناتومی

آناتومی اسکلت

اسکلت انسان چهارچوب داخلی بدن را می سازد. این چهارچوب انعطاف پذیر داخلی، همه قسمتها و بافتها را پشتیبانی می کند.

اسکلت  انسان در بدو تولد از حدود 270 استخوان تشکیل شده و در بزرگسالی با هم جوش خورده و به تعداد 206 عدد کاهش پیدا می کند.

استخوان بافتی فعال است و با اینکه ۲۲ درصد آن را آب تشکیل می دهد ساختاری محکم و در عین حال سبک و انعطاف پذیر دارد.

گاهی تفاوتهایی طبیعی در تعداد استخوانها وجود دارد؛ مثلاً از هر ۲۰ نفر ممکن است یک نفر یک دنده اضافه داشته باشد تعداد استخوانهایی که در جمجمه به هم جوش می خورند نیز ممکن است متغیر باشند.

عملکرد اسکلت انسان چیست؟

اسکلت انسان 6 عملکرد اصلی دارد:

 1. پشتیبانی و تکیه گاه ماهیچه ها: حفظ شکل و پشتیبانی اندام های داخلی و عضلات بدن، رباطها و عضلات کف لگن را به وجود می آورد.
 2. حرکت: ارتباط بین استخوان و عضلات و کنترل حرکت توسط سیستم عصبی انجام می گیرد.
 3. محافظت: محافظت از اندامهای حیاتی داخلی از جمله ریه، قلب، مغز و…
 4. تولید سلولهای خونی: استخوان محل خونسازی و تولید سلولهای خونی دیگر است از جمله،گلبول سفید و پلاکتها.
 5. ذخیره مواد معدنی: ذخیره کلسیم، آهن و…
 6. تنظیم غدد درون ریز: سلولهای استخوانی هورمونی بنام استئوکلسین آزاد می کند که در تنظیم قند خون و رسوب چربی نقش دارد.

انواع اسکلت بدن:

اسکلت  به دو دسته اسکلت محوری و اسکلت ضمیمه ای تقسیم می شود.

 • اسکلت محوری شامل ستون مهره ها، دنده ها، جمجمه و سایر استخوانهای مرتبط است.
 • اسکلت ضمیمه ای به اسکلت محوری اتصال دارد و از کمربند شانه، کمر بند لگن واستخوانها و اندام های فوقانی و تحتانی تشکیل شده است.

اسکلت محوری:

دارای 80 استخوان است و از اجزای زیر تشکیل می شود:

 • ستون مهره ها: حدود 32 تا 24 استخوان ستون مهره ها را می سازند.
 • دنده ها: 12 جفت دنده و جناغ.
 • جمجمه: شامل 22 استخوان و 7 استخوان همراه.

وضعیت قائم انسان توسط استخوان محوری حفظ می شود که وزن را از سر، تنه و اندام فوقانی به اندامهای تحتانی در مفاصل و ران منتقل می کندو توسط بسیاری از رباطها پشتیبانی می شود.

وظایف اسکلت محوری:

 • حفاظت از مغز و نخاع.
 • پشتیبانی از وزن بدن.
 • محافظت از اندامهای حسی و بافتهای نرم حفره سینه.

اسکلت انسان

ستون مهره ها:

قسمتی از اسکلت محوری است و در انسان با 33 قطعه استخوانی بنام مهره جایگزین شده.24مهره بالایی مفصل دار هستند و توسط دیسک های بین مهره ای غضروفی از یک دیگر جدا می شوند که مانع از اصطکاک و آسیب مهره ها می شود. 9 مهره پایینی در بزرگسالان به صورت دو استخوان خاجی و دنبالچه به یکدیگر متصل می شود و شامل 5 دسته هستند:

 • 7 مهره گردنی.
 • 12 مهره قفسه سینه.
 • 5 مهره کمری.
 • استخوان خاجی: حاصل اتصال 5 مهره جنینی است.
 • استخوان دنبالچه: از اتصال 4 مهره جنینی به وجود می آید

رباطها هم در امتداد ستون مهره ها و در پشت و جلوی آن قرار گرفته اند که به چرخش و حرکات مهره ها کمک می کنند.

مهره ها در محل اتصال با یکدیگر دارای مفصل هستند تا به ستون فقرات، انعطاف و دامنه حرکت بدهند. هر مهره از دو قسمت تشکیل شده است:

 1. جسم مهره ای: یا تنه مهره، بخش جلویی مهره و یک توده استوانه ای است. دیسک های بین مهره ای در ستون فقرات روی جسم مهره ها قرار می گیرند و مهم ترین وظیفه آن تحمل وزن بدن و کاهش آسیب ناشی از ضربه و حرکات به ستون مهره ها است.
 2. قوس: قوس مهره زاویه خلفی دارد به این معنی که به سمت پشت قرار گرفته ودارای دو نیم قوس است و از اتصال این دو نیم قوس سوراخی ایجاد می شود که با اتصال به هم مجرای نخاعی را به وجود می آورد.

هرقوس دارای هفت زائده است:

 • زائده خاری.
 • زائده عرضی.
 • زائده مفصلی فوقانی.
 • زائده مفصلی تحتانی.

عملکرد مهره های ستون فقرات:

 • حفاظت از نخاع.
 • حرکت.
 • پشتیبانی از عملکرد سیستم اسکلتی-عضلانی.
 • تغذیه دسیکهای بین مهره ای

اسکلت جمجمه:

استخوانهای سر معمولا از نوع پهن هستند و از 14 استخوان صورت تشکیل شده وجمجمه از 8 استخوان به شکل صفحه تشکیل شده که در مفاصل به هم متصلند. علاوه بر این 14 استخوان صورت، قسمت جلویی و تحتانی جمجمه را تشکیل می دهد.

در جمجمه فضاهای اضافی وکوچکی مانند حفره های چشم، بینی و دهان و همچنین سینوسها وجود دارد.

مهمترین استخوانهای صورت عبارتند از:

 • استخوانهای فک بالا و پایین.
 • استخوانهای زیگوماتیک یا گونه.
 • استخوان بینی.
 • اسکلت دندانی.

اسکلت ضمیمه ای:

دارای 126 استخوان و متشکل از اجزاء زیر است:

 • قسمتهای سینه ای.
 • اندام فوقانی.
 • لگن.
 • اندام تحتانی: وظیفه این بخش امکان جابجایی و محافظت از ارگانهای دخیل در هضم، دفع و تولید مثل است

قفسه سینه: از 25 استخوان شامل 12جفت دنده و جناغ تشکیل شده. دنده ها به شکل هلال هستند و یک سر آن صاف و انتهای دیگر گرد است. انتهای گرد شده در مفاصل به مهره های قفسه سینه متصل می شود و انتهای صاف آن در محل جناغ و در جلوی قفسه سینه به یکدیگر می رسند.

جناغ: استخوانی پهن است شبیه خنجر که غضروف دنده ها به آن متصل می شود.

از 12جفت دنده و ستون مهره ها و جناغ فضایی به وجود می آید که شش و قلب در آن جای می گیرند که همان قفسه سینه است.

اسکلت

شکل های گوناگون استخوانها

شکل استخوان با کار آن ارتباط دارد .

 • استخوانهای پهن و مسطح مانند کتف در شانه دارای سطح پهنی برای اتصال عضلات اند.
 • استخوانهای دراز مانند باز و ساعد و ران و ساق همچون اهرم برای حرکت اندامها عمل می کنند.
 • استخوان های سزاموئید (خارمانند) کوچک اند و در رباط ها قرار دارند.

دست وپا: دست و پا هر یک به وسیله چند استخوان به تنه متصل می شود. استخوان های رابط دست را به تنه، شانه و استخوانهای رابط پا را به تنه نیم لگن می گویند.

استخوان شانه و دست: شامل دو استخوان است: یکی ترقوه در جلو و دیگری کتف که شکل مثلثی دارد و پهن و نازک است و در گلونویید فرو می رود و در آن حرکت می کند.

دست: شامل استخوان بازو که استخوان درازی است و از بالا به کتف و از پایین با ساعد در ارتباط است.

ساعد: دارای دو قسمت است، زند بالا و زند پایین. زند پایینی زائده ای به نام آرنج دارد که به استخوان بازو متصل می شود و زند بالایی از پایین به مچ متصل می شود.

مچ: مچ هشت استخوان کوچک دارد وکف دست پنج استخوان.

استخوان نیم لگن و لگن: استخوانی که از به هم چسبیدن سه استخوان شرمگاهی، تهیگاهی و نشیمنگاهی به وجود می آید و از مجموع دو نیم لگن و استخوان خاجی فضایی به نام لگن خاصره به وجود می آید. لگن انسان نسبت به استخوان های دیگر، در اندازه وشکل حفره لگن، ایلیا، بریدگی های سیاتیک و زاویه زیر شرمگاه، شکل جنسی بیشتری از خود نشان می دهد و در تعیین جنسیت اسکلت انسان از آن استفاده می شود. لگن زنان در قسمت ورود و ادامه پهن تر است و استخوان خاجی در لگن زنان به داخل خم شده تا به شکل قیف در آمده و فضای کافی برای عبور نوزاد فراهم شود.

استخوان ران: دراز ترین استخوان بدن است و سر برجسته آن در نیم لگن قرار می گیرد و حرکت می کند و سر دیگر آن دو برجستگی و یک شیار دارد و در مقابل شیار کشکک ها واقع هستند.

استخوان ساق: شامل درشت نی و نازک نی است. درشت نی از بالا به ران و از پایین به استخوان مچ پا توسط مفصل ها متصل می شود. استخوان درشت نی در انتهای خود به قوزک داخلی پا ختم می شود. نازک نی از بالا به درشت نی و از پایین قوزک خارجی را می سازد.

مچ پا: هفت استخوانچه دارد. کف پا شامل پنج استخوان است. انگشتان پا شامل سه بند است به جز شصت که دو بند دارد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا