سنگ شناسیآداب و سنت ها

نقش نگین انگشتری

حضرت صادق علیه السّلام فرمود: نقش نگین پيغمبر صلوات الله علیه چنين بود: «محمد رسول اللَّه».

 • و نقش انگشتر على علیه السّلام چنین بود: «اللَّه الملك»
 • و نقش انگشتر حضرت باقر علیه السّلام چنین بود: «العزة للَّه» (الكافي (ط – الإسلامية)، ج 6)
 • صفوان گويد: انگشتر حضرت صادق علیه السّلام را براى ما آوردند و نقش آن چنین بود: «انت ثقتي فاعصمنى من خلقك»: تو تكيه گاه منى. پس از خلق، خودت نگهم بدار.
 • ابراهيم بن عبد الحميد مثل اين حديث را نقل كرده و گويد: انگشتر حضرت ابو الحسن را براى ما آوردند نقش آن چنین بود: «حسبى اللَّه»؛ و در پايينِ نوشته، شكل گُلى و در بالاى آن هلال نقش شده بود. (الكافي (ط – الإسلامية)، ج 6)
 • از حضرت صادق علیه السّلام روایت شده است: نقش انگشتر على علیه السّلام چنین بود: «نعم القادر باللَّه» (الكافي (ط – الإسلامية)، ج 6)

حسين بن خالد گويد: به حضرت رضا علیه السّلام گفتيم: براى ما روايت شده كه نقش نگین انگشتر پيغمبر صلوات الله علیه چنین بود: «محمد رسول اللَّه»؟ فرمود: راست گفته اند. بعد فرمود:

ميدانى نقش انگشتر آدم علیه السّلام چه بود؟ گفتم: نه، فرمود نقش آن چنین بود: «لا اله الا اللَّه محمد رسول اللَّه، على ولى اللَّه» و فرمود: خداوند به نوح وحى كرد: چنانچه با همراهانت در كشتى قرار گرفتيد، هزار بار «لا اله الا اللَّه» بگو، بعد حاجت خود را از من بخواه. چون نوح به كشتى در آمد و بادبان برافراشت، باد بر آن وزيد و چون كشتى به تلاطم در آمد نوح كشتى را از غرق شدن در امان ندانست، گفت: مى ترسم قبل از پايان يافتن هزار بار تهليل كشتى غرق شود. پس امر خدا را به اختصار برگزار كرد و هزار بار گفت: «هو هو هو». و به سريانى گفت: «يا بارئ اتقن».

در بعض نسخه ها است كه گفت: «هلوليا الفا الفا يا مار يا اتقن».

پس كشتى آرام شد. نوح گفت: كه كلامى كه موجب نجات من و همراهانم شد شايسته است كه آن را نقش انگشترم سازم كه از من جدا نشود. (الكافي (ط – الإسلامية)، ج 6)

حسين بن خالد گويد: به حضرت عرضه داشتم، تفسير كلام نوح چيست؟ فرمود تفسير آن به عربى مى شود: «لا اله الا اللَّه»  (هزار بار، اى خدا كار مرا باصلاح آور).

و حضرت فرمود: نقش انگشتر ابراهيم شش حرف بود و آن را جبرئيل به هنگامى كه ابراهيم را در منجنيقش نهاده بودند كه به آتش افكنند برايش آورد، و گفت اى ابراهيم خداوندت سلام مي‌رساند و گويد: آسوده خاطر باش كه بر تو بيمى نباشد، و او را گفت كه آن انگشتر را به دست كند. پس خداوند آتش را برايش سرد و سلام كرد، و آن شش حرف چنین بود:

«لا اله الا اللَّه، محمد رسول اللَّه، توكّلت على اللَّه، اسندت ظهرى إلى اللَّه، فوّضت امرى إلى اللَّه، لا حول و لا قوّة الّا باللَّه.»

 • و نقش نگين سليمان علیه السّلام چنین بود: «سبحان من الجم الجنّ بكلمته»
 • و نقش نگين موسى دو حرف بود كه از تورات مشتق شده بود: «اصبر توجر اصدق تنج»
 • و نقش نگين عيسى، دو حرف از انجيل بود: «طوبى لعبد ذكر اللَّه من اجله، و الويل لعبد نسي اللَّه من أجله»

نقش نگین

حضرت على بن موسى الرضا علیه السّلام می‌فرمایند: نقش نگين پيغمبر صلوات الله علیه چنین بود: «محمّد رسول اللَّه»

 • و نقش نگين امير مؤمنان علیه السّلام چنین بود: «اللَّه الملك»
 • و انگشتر حسن علیه السّلام چنین بود: «العزّة للَّه»
 • و از حضرت حسين علیه السّلام چنین بود: «إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ»
 • و از حضرت على بن الحسين علیه السّلام مانند پدر بود، و حضرت باقر علیه السّلام (ابو جعفر كبير) نيز انگشترش همانند جدش حسين علیه السّلام بود.
 • و انگشتر حضرت صادق علیه السّلام چنین بود: «اللَّه وليى و عصمتى من خلقه» : (خدا ولى و نگهبان من از خلق خود است.)
 • و انگشتر حضرت موسى بن جعفر علیه السّلام چنین بود: «حسبى اللَّه»
 • و از حضرت رضا علیه السّلام چنین بود: «ما شاء اللَّه و لا قوة الا باللَّه»
 • (و در اين وقت) حضرت دستش را به سويم دراز كرد و فرمود: انگشتر من همان انگشتر پدرم است، و انگشتر امام علیه السّلام چنین بود: «حسبى اللَّه حافظي»
 • و انگشتر ابى جعفر ثانى و ابى الحسن سوم علیه السّلام (امام على نقى) چنین بود: «اللَّه الملك»

عبد اللَّه بن سنان گويد: از حضرت صادق علیه السّلام درباره انگشترى كه بر آن اسم اللَّه باشد پرسيدم كه آيا مكروه است به دست باشد و انسان به مستراح رود و يا جنب باشد؟ فرمود: نقش انگشتر پيغمبر صلوات الله علیه و آله «محمد رسول اللَّه» بود، و نقش خاتم على علیه السّلام «اللَّه الملك» بود، و نقش انگشتر حضرت باقر علیه السّلام (ابى جعفر) «العزّة للَّه» بود، و انگشتر اميرمؤمنان كه از آهن چينى و سپيد و صيقلى بود و بر آن كلمات زير در هفت خط نوشته شده بود، و در جنگ به هنگام مشكلات به دست مي‌كرد چنین بود: «اعددت لكلّ هول لا اله  الّا اللَّه، و لكلّ كرب لا حول و لا قوّة الا باللَّه، و لكلّ مصيبة نازلة حسبى اللَّه، و لكلّ ذنب و كبيرة استغفر اللَّه، و لكلّ همّ و غمّ فادح ما شاء اللَّه، و لكلّ نعمة متجدّدة الحمد للَّه»

«هر نعمتى كه براى على علیه السّلام است از خداست». (الكافي (ط – الإسلامية)، ج 6)

اسماعيل بن موسى گويد: انگشتر جد من حضرت باقر علیه السّلام همه اش از نقره بود، و نقش آن چنین بود: «يا ثقتى قنى شرّ جميع خلقك»، و در ميراث به پدرم 50 دينار بيشتر از عبد اللَّه بن جعفر رسيد و پدرم آن را خريد.

على علیه السّلام فرمود: هر كس نقش انگشترش چنین باشد: «ما شاء اللَّه لا قوّة الّا باللَّه استغفر اللَّه»؛ در آن ثوابى بس بزرگ خواهد بود.

حضرت باقر علیه السّلام فرمود: هر كس نقش انگشترش آيه اى از كتاب خدا باشد خداوندش بيامرزد. و نقش انگشتر قاسم را ديدم چنين بود: «و ربّك فكبر» (الكافي (ط – الإسلامية)، ج 6)

حضرت صادق علیه السّلام فرمود: نقش انگشتر پدرم حضرت باقر چنین بود: «ظنّى باللَّه حسن و بالنبى المؤتمن و بالوصى ذى المنن و بالحسين و الحسن»

محمد بن عيسى گويد: از موفق (از اصحاب و خواص امام هشتم و نهم) شنيدم كه: ابى جعفر دوم (حضرت جواد (ع)) انگشترش را كه به انگشت داشت به من نمود، و فرمود: اين انگشتر را مى شناسى؟ گفتم آرى نقش آن را ميشناسم. ولى صورتش را نه. و همه‌ی آن نقره بود، و حلقه و نگينش گرد بود، و بر آن حک شده بود: «حسبى اللَّه».

و بر بالاى آن نوشته هلال و زير آن گُل نقش كرده بودند. پرسيدم اين انگشتر كيست؟ فرمود: از حضرت رضا علیه السّلام. گفتم چگونه به دست شماست؟ فرمود: به هنگام وفات به من داد و فرمود: كه از دست بيرون مكن مگر وقتى كه به على (حضرت هادى) پسرم دهى.

در نقش نگينى كه براى هر دردى خوب است ، در جمعه‌ی اول ماه رمضان بر انگشتر آهن چينى اين صورت در دو سطر نقش شود: «كعسلهون لا اهلا الاول باللَّه لا إلا الّا آلائك يا اللَّه» (ترجمه مکارم الاخلاق)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا