تشخیص بیماری هامزاج شناسی

چگونه مزاج خود را تشخیص دهیم؟

در ابتدا نکته قابل توجه و مهم این است که هیچ فردی حق ندارد مزاج خود را تشخیص دهد!

امروزه بسیاری از افراد به دنبال این هستند که بدانند مزاج و طبیعت شان چیست.

هر فرد دارای مزاج و طبیعت مختص به خودش است و به تعداد افراد روی کره زمین مزاج و طبیعت متفاوت وجود دارد. هدف از مزاج شناسی، شناسایی مزاج بیمار فقط برای طبیب است.

مزاج شناسی برای درمان هر فرد، لازم و ضروری است تا بتوان بر اساس طبیعت و مزاج آن بیمار دارو تجویز کرد. در کل عالم هر چیز اعم از سنگ، گیاهان، حیوانات هر کدام جنس و طبیعت مختلفی دارند.

شناخت امور طبیعیه

اموری هستند که به وجود آمدن بدن و تعادل انسان به آن ها بستگی دارد. هر چیز در عالم (سنگ، آب، هوا، ابر، درخت، پوست، گوشت و…) دارای یک جنس و طبیعت اعم از سردی و گرمی و خشکی و تری است و شامل هفت جزء می باشد.

1. ارکان و عناصر

هر چیز که بر روی کره زمین است، آسمان و ستارگان و سیاره ها و ماه همه از چهار رکن و عنصر تشکیل شده اند و شامل خاک،آب، هوا، آتش است. هر چیز در عالم از ترکیب این چهار رکن تشکیل می شود و دلیل نام گذاری آنها شبیه بودن آنها به این چهار چیز است.

از ترکیب ارکان مزاج ها (گرمی، سردی، خشکی، تری) و از ترکیب مزاج ها اخلاط (سودا، بلغم، دم، صفرا) به وجود می آید.

2. مزاج ها

سردی، گرمی، خشکی، تری

اگر هر گرمی به همراه سردی مصرف شود اعتدال مزاج به وجود می آید و در روایت آمده است هر گرمی را به همراه سردی و هر سردی را به همراه گرمی مصرف کنید.

3. اخلاط

  • صفرا = گرمی + خشکی.
  • سودا = خشکی + سردی.
  • بلغم = رطوبت + سردی.
  • دم = رطوبت + گرمی.

در هر بدنی هر چهار خلط وجود دارد اما از زمان کودکی تا سن پیری این اخلاط متفاوت است و کم و زیاد می شود.

نزدیک ترین طبیعت به سودا بلغم است و نزدیک ترین طبیعت به بلغم دم است که با یک حرارت جزئی می توان بلغم را به خون تبدیل کرد و نزدیک ترین طبیعت به دم، صفرا است.

اعضا از ترکیب اخلاط به وجود می آیند

تشخیص مزاج

4. ارواح

اجسام لطیفی هستند که از بخارات اخلاط حاصل می شوند و به سرعت در مجاری حرکت می کنند.

ارواح از حرارتی که ایجاد شده باشد با رطوبت ایجاد می شود. وظیفه این ارواح در بدن بسیار زیاد است و همه حرکات بدن بر عهده ارواح است.

اگر این بخارات در معده زیاد شود با بادگلو دفع و اگر در روده زیاد شد از طریق باد شکم و اگر باز هم زیاد بود باعث انسداد می شود و به عروق می ریزد و مفاصل آنها را جذب می کند و به قولون تبدیل می کند.

حرکت خون از قلب به اندام های بدن به وسیله ارواح است و اگر روح کم شود قلب ضعیف می شود.

5. قوا

نیروهای انجام افعال در عضو هستند و هر فعالیتی که از هر عضوی ایجاد شود را قوا می گویند.

قوا به دو دسته تقسیم می شوند:

1- فعلی که خود انسان انجام می دهد مانند حرکت اعضا.

2- فعلی که بدن انسان انجام می دهد مانند قوه هاضمه، هضم یا از طریق معده یا کبد صورت می گیرد که خود یک قوا می شود. و اگر کم شود هضم در معده دچار مشکل می شود. همچنین روده برای دفع به قوه دافعه و کبد برای هضم به قوه ماسکه نیاز دارد.

6. افعال ( فعلیت)

اسباب تمامی افعال از پس مزاج و ترکیب آن ها پدید می آید. مانند غذایی که تبدیل به خون شده است به فعلیت کبد بوده است.

برای به فعلیت رساندن حرکت در یکی از اعضای بدن باید تمام ارکان و عناصر و مزاج و اخلاط و اعضا و ارواح کنار هم قرار بگیرند تا حرکت به فعلیت برسد.

شناخت مزاج و طبیعت فقط مختص و لازمه طبیب است و تا هنگامی که فردی دچار مشکل و بیماری نشده است نباید دست به تغییر طبیعت و مزاج خود بزند. طبیب باید در مزاج شناسی متخصص باشد تا بتواند تشخیص دهد این بیماری که به وجود آمده است بر اساس غلبه چه طبیعتی بوده است و بر اساس آن طبیعتی که ایجاد بیماری کرده است، تشخیص بیماری دهد و تدابیر لازم را به بیمار ارائه کند و فرد بیمار با رعایت نکات تغذیه ای طبیب خود، طبیعتش را به اعتدال برساند و آن را حفظ کند.

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا