غدد و تومرهادرماندرمان بیماری هاسرطان ها

غده های زیر پوستی و توده های سرطانی (سلعه و اورام)

سلعه: (غده های زیر پوستی) غده هایی است که مابین پوست و گوشت ایجاد شده که شامل غده های سرطانی نیز میشود.

اورام: کیست ها، میوم ها، تومورها و بیماری های ورمی در هر ناحیه ای از بدن باشد.

یکی از شیعیان از سلعه به امام صادق(ع) شکایت کرد، امام به او فرمود: سه روز روزه بگیرد، بعد از روز چهارم موقع زوال آفتاب غسل کند و جامه ایی پاکیزه بپوشد و چهار رکعت نماز گذارد سپس هر اندازه که میسر است قران بخواند و نهایت خضوع و فروتنی را در مقابل پروردگار به جای آورد . وقتی از نماز فارغ گشت لباس‌های خود را درآورده و جامه ای  کهنه مانند لنگ بر خود بپوشاند . سپس گونه راستش را بر زمین قراردهد و با نهایت تضرع و و خشوع  این دعا را بخواند:

«يا واحد يا احد يا كريم يا حنان يا جبار يا قريب يا مجيب يا ارحم الراحمين صل على محمد و آل محمد و اكشف ما بى من مرض و البسني العافية الكافية الشافية في الدنيا و الآخرة وامنن علي بتمام النعمة و اذهب ما بى فقد اذانى و غمنى»

پس این دعا سودمند نمی شود مگر اینکه در قلبت به دنبال مداوای آن باشی و یقین به بهبودی حاصل کنی.

آن مرد آنچه حضرت دستور داده بودند را انجام داد و از بیماری عافیت یافت.

قانون کلی در بحث تومورها این است که اگر فرد امید به بهبودی داشته باشد، انشاءاالله خوب می شود و الا درمان بی اثر است و کسانی که نا امید از درمان غده های سرطانی هستند درمان نمی شوند.

مبانی غده ها از امام صادق(ع): اکثر دملها و زخم ها از خون فاسد بوجود می اید که در حالت عادی از انسان خارج نمیشود. یعنی غده ها از حبس فضولات در بدن است.

مثال: خانمی که حبس پریودی دارد منجر به غده، یا خانمی که مانع از بارداری خود میشود منجر به کیست ومیوم، ویا خانمی که برای خوش اندام بودن به نوازد خود شیر نمیدهد مشکلات سینه و خانمی که تعریق ندارد فضولات به غده و تومور تبدیل میشود.

اکثر افرادی که عصبانی هستند بیشتر جوش میزنند، چون خون فاسد دارند، حرارت بالا رفته، خروجی باز شده و ایجاد جوش میکند. در صورتی که جوش نزنند دچار برص میشوند. چرا که به فرموده پیامبر (ص): و لا تکرهوا الدمامیل فإنها أمان من البرص: از کورک متنفر نباشید که از جام درامان است.

در ادامه حضرت میفرماید: پس هرکس به این مبتلا شد، هرگاه که به بستر خواب رفت بگوید: « أعوذ بوجه الله العظيم، و كلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر كل ذي شر »هرکسی این را بگوید هیچ چیزی از بادها او را درگیر نمیکندوبه خواست خداوند بعداز آن خوب خواهد شد.

در روایت دیگر آمده است: کسی که دمل دارد ذکر را روی کاغذی بنویسد و بخورد « لا آلاء إلا آلاؤك يا الله محيط علمک به کهلسون»

از امام صادق (ع ) برای زخم و ورم دعایی خواستند، حضرت فرمود: چاقویی بردار و به جای زخم و ورم بکش و این دعا را بخوان: «بسم الله أرقيك من الحد والحديد ومن أثر العود، ومن الحجر الملبود ومن العرق العاقر، و من الورم الاخر، و من الطعام وعقده، و من الشراب و برده امض باذن الله إلى أجل مسمى في الانس والانعام بسم الله فتحت، وبسم الله ختمت» سپس چاقو را در زمین فرو بر.)منظور زدن نیشتر است)

نکته: در طب سنتی باز کردن سر جوشها اهمیت دارد یعنی راه خروجی باز کنیم.

خواندن اکثر روایات مربوط به این بحث بیان میدارد که غده را، با فشار و مالش دعای مخصوصش از بین ببریم.

برای دملها باید راه خروجی باز کرد. تخلیه غده اهمیت بسیار دارد مگر اینکه غده سفت بوده و در بدن مشکل ایجاد کند که در این صورت باید محلل داد چرا که این غده با تیغ هم خارج نمیشود. و یا غده ضعیف بوده که باید در خون تحلیلش برده و با حجامت کردن آن را دفع کنیم.

بعضی میفرمایند: امور ماورایی(جن و شیطان) در ایجاد تومور دخالت دارند. انرژی های منفی یا حرارت های غیر غریزی که در بدن باشد تبدیل به سودای غلیظ می کند.سودا در هر ناحیه ای باشد فضولات به همان قسمت میریزد. یعنی تحریک یا اشعه های منفی هر کجا باشد سوزانندگی ایجاد می کند. به عنوان مثال: فرد با گوشی زیاد حرف میزند تحت تاثیر اشعه های گوشی قرار می گیرد احتمال اینکه این فرد دچار تومور مغزی بشود زیاد است. یا همیشه گوشی را به کمر می بندد این اشعه ها کلیه و مثانه را درگیر می کند.

چشم زخم نیز نوعی اشعه است که به هرکس برسد در او ایجاد غده میکند. نوری که از چشم ساطع میشود در فرد مقابل باعث ضربه زنندگی و سوزانندگی شده و در آن ناحیه مشکل ایجاد میشود. چشم زخم به جایی میخورد که بیشتر تو چشم هستند معمولا خانم ها اشعه ها به سینه و لگن میخورد و تومور در سینه ایجاد میشود. نور ساطع شده باعث بلغم لزج در بدن می شود و این بلغم ایجاد بار منفی می کند و در صورت دفع نشدن این بار منفی ایجاد چشم زخم می شود.

نکته: لعن را اگر خدا نخواهد نمیشود ولی چشم زخم را اگر خدا نخواد هم اتفاق می افتد چون علت چشم زخم را خداوند فرمودند: که باید از چشم بدور باشید. و همچنین خداوند در قرآن به حضرت یعقوب فرمودند: که بچه های خود را از چشم مردم دور کن اگر هر اتفاقی افتاد کسی خودت را باز خواست نکن.

بعضی افراد کور هم چشم زخم دارند درست است که چشم دیدن ندارند ولی پرتو اشعه دارند. حسادت هم با ریختن در بدن ایجاد بار منفی می کند. و با چشم دفع میشود.

نکته: سجده کردن با منفی را از چشم دفع می کند.

روایت از نبی اکرم (ع):کسانی که بثورات پوستی دارند روی آنها حنا بگذارید (حنا یکی از محللات شدید است)

نکته: هر چیزی که برای پیشگیری برص است پیشگیری دمل ها را می کند.چون به علت برمی گردد.

حضرت به کسی که دچار ناراحتی و سردرد هستند فرمودند: حجامت کنید.

نظریه استاد: دلیل اینکه بعد از روایت حنا برای درمان بثورات روایت حجامت برای ناراحتی سر آمده این است وقتی حنا می گذارید در اثر تحلیل رفتن فضولات و وراد شدن به خون فشار بالا میرود، باید با حجامت خروجی به بدن داد، پس هرکس سردرد و ناراحتی از این جانب گرفت حجامت کند.

روایت دیگری از امام صادق علیه السّلام نقل شده است که فرمود: همانا این آیه برای هر ورم و آماسی که در بدن ایجاد میشود و انسان بیم آن دارد که به بیماری سختی مبتلا شود مفید است با این شرط که آن را در حالی بخواند که پاک و مطهر بوده و برای نماز واجب تجديد وضو نموده سپس قبل و بعد از نماز این آیه را بخواند: «لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرايته خاشعا»: تا آخر سوره حشر. که اگر آنچه برایت بازگو کردم انجام دهی ورم فرو نشسته و تسکین می یابد.

نکته: در روایت ایه ۲۱ سوره حشر را برای اورام چندین مرتبه بیان شده بخصوص برای اقسام بیماری هایی که منشاء جن و شیطان دارد مانند میخچه، هم موثر است. چون میخچه هم از جانب جن و شیطان است.

در روایتی دیگر امام صادق علیه السلام میفرماید: اگر جوشی را در بدنت احساس کردی انگشت سبابه را بر روی آن بگذار و در اطراف آن هفت بار به گردش درآور و بگو: « لا اله الا الله الحليم الكريم » در دور هفتم انگشت سبابه را بر روی آن محکم گذاشته و فشار دهید.

بدین صورت که هفت بار که دور زدیم و هفت بار که فشار دادیم هر بار این آیه را خوانده و فشار دهیم.

نکته: مالش به دست فرد دیگر باشد با روغن گلسرخ باشد بهتراست. دو شاخصه درمان: محلل از جانب حنا و گلسرخ میشود.

این روش غده ها برای غده هایی که روی مچ میزند موثراست.

نکته مبانی: محلاتی که از جانب پوست استفاده میشود خودش از سوختن پوست جلوگیری می کند و حرارت را انتقال به بعد از پوست می دهد.حنا هم پوست را خنک میکند ولی لایه زیر آن را تحلیل می برد. نوره اکالیت شدید دارد به مدت طولانی پوست را می سوزاند بنابراین به همراه حنا گذاشته شود بهتر است نوره حرارت را به نفوذ میبرد حنا کاهش حرارت سطحی میدهد و در عمق حرارت را بیشتر میکند. مالش روغن گلسرخ بعد از حنا و نوره باعث نرمی پوست میشود. (حنا، نوره و روغن گلسرخ سه محلل شدید است). خوردن اسفند هم محلل شدید است حرارت را از داخل بالا میبرد و دفع بلغم میکند یعنی دفع حما باطنه می کند.

حنا گرم و خشک است. با حرارت دادن به موضع باعث سرد شدن پوست و گرم شدن زیر پوست می شود.

نکته ای که باید در خصوص اورام و غده های سینه رعایت کرد این است که از خود سینه راه خروج باز نکنیم که فضولات از طریق گوشت و پوست سینه خارج شود چرا که سینه خروجی به آن حد ندارد و نمیتواند کامل دفع کند. اگر از روی گوشت سینه خروجی باز شد، از همه بدن فعال به این سمت میشود. حتی نمونه برداری از سینه نباید کرد چرا که سرطانی می شود. غده های زیر پوستی که با نیشتر دفع میشود اگر روی سینه باشد نباید نیشتر زد. برای سینه این کار ممنوع است در این جا میبایست از محللی مثل حنا و گشنیز استفاده کنند ولی از باز کننده هایی مثل تخم کتان و سرکه یا شنبلیله و انجیر استفاده نکنند. بعد از آن فضولات را به جای دیگر فرستاد. یکی از بهترین راه ها برای تخلیه فضولات سینه به خلط انداختن است که جذب ریه شده و با خلط به بیرون از بدن میفرستد.

مرحوم طبری در کتاب فردوس الحکمه مستفاد از فرمایش امام صادق ( ورم ها از فساد دم است ) بیان میدارد:

اگر ورم از فساد دم باشد، شدت رنگ در قرمزی داشته و دردش کم است، و اگر این خون فاسد از حرارت صفرا سوخته باشد در هر محلی که بیاید درد شدید داشته و از مکانی به مکان دیگر به خاطر سبکی و رقت صفرا منتقل میشود. و اگر این ورم سفید باشد سست است و حالت رخوت و بی حسی داشته و هیچ دردی در موضع ایجاد نمیکند که این ورم از بلغم است.اگر این غده صلب ( سخت) شد و رنگ رو به سیاهی رفت، از سوداست. که این همان غده سرطانی ایی است که به راحتی از پوست خارج نمیشود.

پس نکته در این است که اگر قرار است از داخل اورام را آب کند، پوست را هم باید خراب کند که ما میگوییم خیر،کاهش حرارت سطحی میدهیم ولی در عمق حرارت را بیشتر میکنیم این حرارت درونی، بلغم را دفع میکند.

درمان اورام

 • الثفا: زنیان، تخم شاهی، خردل.

قَالَ رَسُولُ الله (ص): التَّقَاء دَوَاء لَكُلِّ دَاءِ وَ لَمْ يُدَاوَ الْوَرَمُ وَ الضَّرَبَانُ بمثله الثفاء.النانخواه ويقال الخردل و يقال حب الرشاد.

ثفا دوای کل دردهاست.که ورم ها و ضربان ها را چیزی به مثل ثفا درمان نمیکند. ثفا نانخواه (زنیان) است که برخی گفته اند خردل و برخی گفته اند تخم شاهی است. سه احتمال برای ثفا داده اند که میشود از هر سه استفاده کرد.

 • سكبينج همراه با زنیان.
 • افتیمون، اسطوخدوس، تباشیر، عسل، نمک دریا، حنا.
 • نوشتن سوره انعام با عسل و نوشیدن آن.
 • تربت امام حسین علیه السلام برای کل بیماری های بد خیم
 • مالش روغن گل سرخ و ضماد گل سرخ دفع اورام میکند.(از بهترین محللات).
 • ضماد بنفشه معطر.
 • ضماد حنا و گشنیز روی موضع. اگر بدخیم باشد چهل تا صد و بیست روز ضماد کنند.
 • اگر حنا و گشنیز و یا حداقل گشنیز تازه باشد اثرگذاری بیشتر است. این ترکیب اورام عمیق را تحلیل میبرد.
 • حنا برای کل غده های سرطانی چه خوردنی، ضمادی مفید است. منطقه های گرمسیر بهترین حنا را دارند.

برای تاثیر بیشتر حنا باید تازه (برگ) یا خشک شده باشد چون حنا پودری با تخم کرچک است.

آسیاب شده تخم کتان و سرکه ضماد شود، اگر میخواهید سر اورام باز شده و جرات تیغ زدن ندارید از این ترکیب استفاده شود. بدین نحو که تخم کتان را آسیاب و با سرکه مخلوط و روی موضع ببندید و چیزی پارچه پشمی یا پلاستیک رویش بیاندازید تا هوا و آب به آن نرسد و اصطلاحا دم پخت شودتا از داخل فضولات را حبس کند. و به همراه سرکه باعث باز شدن غده های چرکی و سر سفید میشود و با فشار تخلیه میشود.

نکته: در غده هایی از شدت فضولات سفت و سودایی شده اند مثل اورام سر،با گذاشتن ضمادات دفع نمیشود نیاز به نیشتر دارد..درکیست مویی گذاشتن ضمادات باعث باز شدن میشود چون رقیق است برای خروج از راه ادرار نزدیک است.

 • آب گشنیز با کرفس.
 • آب کنگر و موم عسل مخلوط و ضماد روی اورام گردد.
 • کاسنی صحرایی در حالی که نرم و تازه است به همراه ریشه وآرد جو مخلوط و ضماد شود.این ترکیب برای اورام گرم و داغ که حرارت زیاد در موضع دارد، مفید است.
 • ضماد پخته شلغم گرم، به اورام ببندیم هر غده ایی باشد دفع میکند.
 • گیاه مرغ: شیره، ساقه و برگ مرغ نرم کننده و ضد ورم است. میتوان آن را پخته و له کرد و بر اورام گذاشت.
 • ضماد برگ و ریشه و ساقه کرفس که آن را نیز باید پخت و له کرد و جای اورام گذاشت.
 • ضماد خارمغیلان کوفته شده و روی موضع بگذارید.
 • ضماد کوبیده گوشت کدو بر روی موضع قرار دادن. (هرکدویی موثراست ولی حلوایی تاثیر بیشتری دارد).
 • ضماد ترکیب سقز و روغن زیتون که گرم بر روی موضع گذاشته شود.
 • ضماد روغن مغز هسته زردالو تلخ روی اورام مالش دهند. همچنین اگر چوب درخت زردالو را بسوزانند و روی اورام بمالند، اورام را کم میکند.
 • ضماد آرد جو با شیر بز محلل شدید است. (از بهترین محللات)

قانون کلی: گاهی بدون بودن خروجی، محلل شدید داده می شود در این هنگام غدد لنفاوی بدن آن فضولات را جذب میکنند. مثلا حرارت شدید در بدن مادر بوده که با شیرش به بچه انتقال میدهد در اینجا تحلیل برنده فضولات بدن بچه، نیاز به دفع دارد که به دلیل اینکه اکثرا بچه خواب بوده و ادرار میکند. اگر هم به او واکسن بزنیم در زیر دست یک غده بزرگ ایجاد میشود. و یا معمولا کسانی که گیاه خوار هستند مشکل ترویید پیدا میکنند که برای دفع فضولات، تخم کتان میخورند که فضولات قبلی به همراه تحلیلش سریع به ادرار ریخته شود. همچنین تخم کتان باعث لاغری میشود چون مدر شدید است.

 • هندی ها فلفل زیاد میخورند تا غده ها دیگر در بدن نمانده که به لنف ریخته و مشکل ساز شود به اینگونه خروجی ها را سریع باز میکنند.
 • ضماد برگ گزنه بر روی موضع هم جزء محللات شدید است و در حد حنا و گشنیز اثر دارد.همچنین خوردن خود برگ گزنه ادرار را زیاد و فضولات داخلی را دفع میکند.
 • ضماد مویز بدون دانه با مرزه و زرده تخم مرغ و زعفران بر اورام موثر است. (از بهترین محللات).
 • ضماد خام و پخته اسفناج.
 • ضماد برگ کوبیده چغندر با روغن بادام.
 • ضماد گوشت و مغز وسط خیار محلل اورام است.
 • جوشانده فلوس و جوشانده مغز خیار ملین شدید است.
 • ضماد پخته شده برگ درخت موز محلل اورام است. ضماد پوست موز هم داریم ولیکن اثرش کمتر میباشد.

نکته: هرچیزی که برای دانه و برگ و میوه و ریشه گیاهی گفته میشود، همه آن گیاه آن اثر را دارد ولیکن در اثرگذاری متفاوت است.

ضماد پخته و له شده بومادران که با سرکه و نمک خمیر شود.

ضماد برگ چغندر پخته با کدو پخته شده محلل اورام بوده که غده را نرم و تحلیل میبرد.

ضماد میوه بالنگ با سرکه برای انواع اورام نافع است.

جوشانده برگ پرتغال برای شست و شوی ورم های دردناک مفید است.

ضماد تره پخته برای نرم کردن اورام روی موضع قرار گیرد. خام هم اثرگذار بوده ولی پخته آن گاز دارد.

آرد دانه های نخود فرنگی وانواع نخود ضماد برای تحلیل بردن و نرم کردن اورام.

ضماد آرد باقالا با سرکه و همچنین ضماد آرد جو با شیر بز، این دو برای همه اورام خوب است ولی بیشتر برای خانم ها استفاده میشود.

فصد رگ اکحل، اکحل رگی بین قیفال و باسلیق است برای تخلیه کلیه اورام است چون فضولات اگر رقیق شود وارد خون می شوند و اکحل بهترین راه دفع است. که فصد آن برای انفجار خون، حرارت های دم، فشار خون، پری بدن و اورام خوب است.این فصد برای تحلیل اورام و امراض کبد و طحال هم خوب است.

نکته: باید در نظر داشت که فصد در صورتی جایز میباشد که اورام در بدن بوده و امتلا ایجاد شده باشد و همچنین ضعفی در بدن نباشد. ولی اگر اورام غلیظ یعنی سخت و سودایی باشد و بدن ضعیف باشد حق فصد قبل از نضج را نداریم چون همان مقدار خونی را هم که خودش میتواند فضولات را تحلیل برد با فصد به خارج کشیده ایم. و برای همین ضعف بیشتر میشود.

نکته: اگر ورمی به سمت قرمزی برود و همراه درد و حرارت باشد و طولانی مدت باشد خود ورم سر باز می کند.

 • چوب درخت مو و چوب درخت زردالو برای کل اورام موثر بوده و کاهش ورم کلی میدهد.

نکته: برای کسانی که ورم پا دارند، استفاده از کرسی ایی که از ذغال چوب این دو درخت است اورام پا را میخواباند.

 • بابونه محلل و ملین است و برای اورام ضماد واقع میشود.
 • برای غده هایی که در گوش زده حنا پشت لاله گوش ضماد نماییم غده های داخل گوش را تحلیل میبرد.
 • ضماد اسفناج سوخته با روغن زیتون را برای پوست هایی که حالت خنازیر یعنی اورامی که در گردن می افتد و حالت سرطان مانند پیدا میکند گذاریم.
 • خمیر آرد گندم با آب گشنیز برای اورام و غده های خنازیر تاثیر مفید دارد.
 • ضماد نفت سیاه و تخم مرغ و تکه های نمک را اگر بر اورام ببندند و یا روی موضع درد بسته شود، هم رفع ورم و دمل و هم تسکین درد میدهد.
 • شحم های داخل حنظل را کوبیده و روی موضع گذارند محلل بسیار شدید است.
 • کوبیده پوست درخت گز بر جای زخم بستن.
 • مخلوط شیره صبر زرد و تریاک روی دمل گذاشتن، دمل را کرخت کرده و درد را ساکت مینماید.
 • قرار دادن انزروت و سفیداب و قابضات بر محل دملی که فساد کرده باشد، موثر است.
 • آرد گندم سرخ و برشته شده و داغ بر محل دمل قرار دادن که میتوان برای جلوگیری از سوختن، با ماست قرار داد و یا بعدا بر محل ماست گذاشت تا موضع نسوزد.
 • بذر کتان با شیر جوشانده و روی اورام قرار دادن موثر است.
 • گذاشتن پیاز و آب پیاز بر اورام.
 • با صابون آب ندیده و پیه مرهمی درست و با پارچه بر روی دمل بستن. دلیل استفاده از روغن این است که اگر حرارت به توده ایی رسد که روغن ندارد، حتی اگر به آن رطوبت هم دهیم، میسوزد چرا که آب را به بیرون فرستاده و آب تبخیر شده و غده را سفت مینماید. صابون هم جذب چربی و هم روغن مالی میکند و نمیگذارد که غده بسوزد.
 • گذاشتن حنا با پیه یا صابون آب ندیده بر اورام، که هم حرارت را دور میکند و هم با صابون جذب چربی نموده و نمیگذارد غده سوخته، خشک و سرطانی شود.
 • گذاشتن پیاز عنصلی بر غده آن را میسوزاند. این پیاز در بحث تحلیل برندگی فضولات بسیار قوی بوده ولی هرجا گذاریم سوزندگی بالا دارد.

پیاز عنصلی را به صورت سرکه کرده و بر جای زخم میمالند که زیر و روی پوست را لایه برداری نموده و گوشت اضافه را از بین میبرد.

 • ضماد چهارتخم با شیر مادر دخترزا برای تحلیل اورام خوب است.
 • شیره درخت بادام کوهی به صورت ضماد موثر بر اورام است.

درمان اورام دهان و گلو:

 • غرغره جوشانده سماق موثر در اورام گلو بوده که تل و نودل را هم میتواند خارج کند چون به آن قبض میدهد.
 • غرغره شیره برگ کرفس برای اورام مفید است.
 • آبغوره برای اورام لثه موثر بوده و به لثه میزنند.
 • دانه ها و میوه های درخت عرعر اگر جوشانده شود برای اورام دهان و گلو مفید است.
 • فلوس (خیار چنبر) برای اورام حلق موثر است.
 • آب پوست انار و رب انار مفید برای اورام لثه میباشد.
 • پوست انار تازه یا آسیاب شده پوست انار خشک برای دمل دندان و آبسه دندان موثر است به آن قبض میدهد. و همچنین برای تاول روی زبان نیز موثر است.

درمان اورام کل بدن

نکته: برای ورم کل بدن باید از مدرات استفاده شود که خروجی باز کند.

 • بخور تخم گرمک برای انواع ورم ها مفید است. همچنین خوردن تخم گرمک اسیاب شده یا جوشانده آن اورام کلی را برطرف میکند. همچنین در کاهش قند خون نیز موثر میباشد.
 • لوبیا سبز مدر بوده و جوشانده آن برای فرونشاندن اورام مفاصل، سیاتیک، نقرس، بیماری های کلیه و اورام زنان باردار موثر است. همچنین آن را برای درمان قند و دیابت هم میدهند. (استفاده هرروز آن اشکال ندارد)
 • نخود فرنگی نیز مدر است.
 • توت سیاه یا شاتوت مدر است و اورام کل را برطرف میکند.
 • خوردن برگ گزنه مدر است.
 • تخم کتان چون مدر شدید است فضولات داخل بدن را با ادرار دفع میکند.
 • خوردن تخم گرمک اسیاب شده یا جوشانده آن اورام کلی را برطرف میکند و مدر است.
 • جوشانده پوست و گوشت خیار چنبر (فلوس) ادرار اور شدید بوده و مفید برای اورام کلی است.

سوال: چرا خیار چنبر باعث رفع ورم بارداری میشود؟ چون خاصیت ملین بودن آن بیش تر از مدر بودن است و چون روده ها را تخلیه میکند باعث کاهش ورم میشود. خیار چنبر ملین است و مسهل نیست یعنی فضولات را از روده تخلیه کرده و رطوبت را کامل از لگن دفع میکند.که باعث بالا رفتن رحم و رفع ورم میشود.

 • فلوس یکی از محتاط های ملینات است، برای همین میتوانیم در بارداری استفاده کنیم. افرادی که ویار بارداری دارند استفاده کنند باعث بالا آمدن رحم میشود.
 • یکی از داروهایی که رحم و مثانه را تخلیه کرده و رطوبت رحم را میگیرد تنقیه دنبه و زردچوبه است چون فرد را به اسهال انداخته و رطوبت را کاهش میدهد.

درمان اورام داخلی روده و رحم

باید محلل را به موضع برسانیم و تنقیه شود.

 • تره با سرکه و نمک پخته و فرد داخل آن بنشیند.یا با آب نیم گرم تنقیه کند.
 • تنقیه با آب نیم گرم چغندر.
 • پختن شنبلیله و نشتن در آب آن، برای اورام داخلی و رحم و روده موثر است.
 • ضماد گشنیز برای اورام رحم بسیار موثر است. به همراه هم گذاشته می شود.

غده های زیر پوستی و توده های سرطانی (سلعه و اورام)

درمان اورام سخت

اورام بدخیم و سفت و خشک شده

 • آب کنگر با موم عسل و روغن بر اورام سخت ضماد شود.
 • ضماد میوه زالزالک موثر در درمان اورام سخت است.
 • آسیاب نمک و اسفند و سیاهدانه بر اورام سخت موثر است
 • ضماد شیر بز و آرد جو بر اورام سخت.
 • حنا برای کل اورام سخت نافع است.
 • آسیاب شده تخم کتان و سرکه بر روی اورام سختی که میخواهید سرباز کند بگذارید.
 • کیسه نمک داغ برای تمامی اورام خوب است و تحلیل برندگی بالا دارد.
 • جوشانده انجیر با فضله کبوتر و ضماد تفاله آن در بازکنندگی اورام سخت موثر است. روی هر ورمی گذارید پوست را سوراخ کرده و غده را در بازه زمانی کم خارج میکند. سوزانندگی از نوره بیشتر است.
 • فضله کبوتر اکالیت شدید داشته و از داخل میسوزاند و تحلیل میبرد و میخچه را هم از داخل میسوزاند. برای درمان خال های گوشتی نیز موثر است که میتوان آن را با سرکه مخلوط کرد که رقیق شود.
 • برای پاک کردن چربی های غلیظ روی وسیله ها میتوان ازجوشانده فضله کبوتر استفاده کرد.
 • برای خالهای گوشتی و میخجه هم جوشانده فضله کبوتر و انجیر عالی است سوزانندگی بیشتری نسبت به نوره دارد.
 • مشمع آرد کتان هم نرم کنند غده ها بوده و هم در تسکین درد و ضرب دیدگی موثر است.که بهتر است از پارچه ای ابریشمی یا از پلاستیک استفاده یا کاغذی روی آن انداخته شود تا آب و هوا به آن نفوذ نکند.این نسخه محلل و نرم کننده اورام است.

نکته:اگر آرد کتان را با سرکه مخلوط کنیم سر اورام باز میشود. ولی ما میخواهیم در اینجا پخته شود پس سرکه لازم نیست.

درمان اورام سرد

 • اگر خواستید اورام سرد یعنی اورام بلغمی و غلیظ که سرد و سخت شده و آبکی نیست را دفع کنید از ضماد اذخر استفاده کنید. اذخر حالت کاهی مانند داشته و رطوبت را شدیدا کاهش میدهد.
 • دود چوب انگور برای اورام سرد و اورام دیگر موثر است.
 • ضماد حنا و گل حنا موثر در اورام سرد و حاده میباشد.

نسخه های اورژانسی

این نسخه ها اورژانسی بوده و سریع تحلیل میبرد.

 • پاشیدن خاکستر داغ بر موضع ورم یا قرار دادن آن داخل پارچه و بر محل گذاشتن، اورام را تحلیل میبرد.
 • گذاشتن گندم داغ برشته و تفت داده شده بر موضع اورام تحلیل برنده است.
 • گذاشتن نمک داغ بر اورام و یا کلا هر چیز داغ سوزاننده بوده و محلل است.

ضمادهایی که موجب سر باز نمودن اورام میگردد

 • آسیاب شده تخم کتان و سرکه اگر ضماد شود اورام را سر باز می کنند.
 • جوشانده انجیر با فضله کبوتر و ضماد تفاله آن موجب سرباز نمودن اورام میشود.
 • جوشاندن ادرار (شتر) در آتش و قرار دادن آن با سفیده تخم مرغ و زاج به صورت خمیرمانند بر روی سر، برای درمان پری و ورم پوست سر و جمجمه، موثر بوده و با این کار اورام تخلیه می شوند.
 • خمیر لعاب غلیظ اسفرزه را اگر با پارچه ایی روی دمل کهنه گذاریم، دمل سرباز میکند.که برای خمیر کردن میتوان از کمی ارد جو یا آرد گندم استفاده کرد یا آن را بیشتر بجوشانیم تا لعاب سفت شود.
 • ضماد له شده برگ تازه گل پر برای سرباز کردن غده ها خوب است.
 • روغن سیاه (روغن چراغ) برای تخلیه چرک ها و غده ها و سرباز کردن آن موثر است.
 • ضماد کوبیده کشمش با فلفل به طوری که مثل خرما له شود روی هر دملی گذارند، سرباز میکند.

نکته: معمولا ضمادات باید سه روز روی موضع بماند تا سرباز کند. البته غده ها و دمل ها از جنس های مختلفی هستند و نسبت به نوع پوست و حرارت افراد، جنس خود غده و نسبت به فضولات بدن اشخاص از میزان شدت متفاوتی برخوردار است، بنابراین همه این موارد در تحلیل بردن اثرگذار میباشد. از این رو در استفاده از محلل میبایست، صرف همان نسخه را تقریبا تا دو هفته اجرا نماییم.

ترکیب آرد گندم خالص با حبه قند که با آب دهان خمیر شده است را اگر بر دمل گذارند،غده سرباز میکند.

 • مخلوط آرد و روغن حیوانی داغ بر دمل گذاشته تا آن را آب نموده و غده سرباز نماید که اگر سرباز نکرد نیشتر بر آن میزنند. اول دارو و محلل را داده اگر سرباز نکرد خود، راه خروج میدهند.که البته این کار برای اورام سینه ممنوع است.
 • صابون طبیعی با کشمش را با پارچه ایی روی دمل ببندند، سر باز مینماید.
 • ترکیب گل ختمی با شیر مادر دخترزا و بر دمل گذاشتن آن برای دمل هایی که میخواهید سر باز کند تحلیل برندگی بالا دارد. همچنین تخم کتان نیز موثر است.
 • جوشانده کرچک و شیره کش شده آن را بر محل قرار دادن، دمل سرباز میکند.
 • خمیر آرد گندم با شیر مادر دختر زا و قند نیشکر بر موضع قرار دادن باعث میشود غده سرباز کند و به فساد بیرون آید. که تخم مرغ هم به آن میتوان اضافه کرد.

حشره درمانی در اورام

حشراتی نظیر زنبور، پشه، مار، عقرب را بر روی موضع گذاشته تا بگزد چرا که گزش ایجاد حرارت میکند.

زنبورداران دیرتر مریض میشوند چون آن قدر نیش خورده اند که بدن مقاوم شده است.

قرار دادن زالو بر اورام حرارت ایجاد کرده و باعث تحلیل میشود. برای دفع عفونت نیز بسیار موثر است. البته باید توجه داشت که روی موضعی که خود گرم است زالو نیندازیم چرا که خود موضع حرارت ایجاد کرده است.

نکته پایانی

وقتی غده ای سر باز کرد جای زخم چه بگذاریم؟

 • بعد از تخلیه چرک ها، میتوان مقداری حنای خشک بر محل زخم گذاریم چرا که حنا قبض داده و حرارت را جمع می کند
 • همچنین اسفند سوخته و سیاهدانه سوخته بر جای زخم ریختن بسیار موثر است و کلا خاکسترها بندآورنده زخم ها میباشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا