تدابیر اطفالزنان و زایمانسبک زندگی اسلامی

✅✅آیا شیردهی به نوزاد در حالت خوابیده ضرر دارد؟

مشکلات خوابیده شیردادن

✅✅آیا شیردهی به نوزاد در حالت خوابیده ضرر دارد؟

 

هرچند شیردهی در حالت خوابیده برای بسیاری از مادرانی که سزارین شده اند و یا زمانهایی که خسته هستند راحت تر است ولی مشکلاتی برای کودک به بار می آورد و مداومت در انجام آن باعث گوش درد و ورم لوزهها در نوزاد خواهد شد.

شیردادن به نوزاد درحالت خوابیده، موجب می‌شود مجرایی به نام شیپور اُستاش که بین گوش میانی و پشت بینی و بالای حلق وجود دارد و موجب تهویه گوش میانی می‌شود، از مایع شیر پر شود.

اگر زاویه شیردادن افقی باشد ،کار تهویه گوش میانی مختل میشود و در نهایت ایجاد فشار منفی در گوش میانی موجب تجمع مایع در آن خواهد شد.

در واقع ممکن است مقداری شیر،ازحلق به گوش میانی وارد شود اما مشکل اصلی، عدم تهویه گوش میانی است که این ناحیه را دچار عفونت می‌کند.

از طرفی ممکن است سینه مادر روی بینی کودک را بپوشاند و باعث خفگی نوزاد شود.

بنابراین زاویه شیردهی مهم است و بهترین حالت نوزاد برای شیر خوردن، زاویه ۴۵  یا ۳۰ درجه است.

✅✅گاهی شرایطی ایجاد می‌شود که مادر مجبور به خوابیده شیر دادن به نوزاد می‌باشد. در این زمان بهتر است مادر دست خود را زیر سر نوزاد قراردهد و یا از یک بالش کوچک استفاده کند تا سر نوزاد کمی بالاتر از بدنش یعنی در زاویه 30 درجه قرار گیرد تا از سرازیر شدن شیر به سمت گوش میانی جلوگیری کند.

✔️بهترین حالت  برای شیردهی با وضو بودن وروبه قبله نشستن است.

✔رنگ لباس مادر و نوزاد مخصوصا در زمان شیردهی ، قرمز نباشد زیرا در روحیات و اخلاق کودک در آینده تاثیر خواهد داشت.

✔️ بغل کردن نوزاد برای شیردهی،  باعث افزایش رابطه عاطفی و صمیمیت عمیق‌تر بین کودک و مادر خواهد شد و چون مادر تمام بدن نوزاد را حمایت می‌کند هر دو احساس آرامش بیشتری پیدا خواهند کرد.

Is breastfeeding harmful to the sleeping baby?

Although breastfeeding while lying down is easier for many mothers who have had a cesarean section or when they are tired, it can cause problems for the baby and continuing to do so will cause earache and tonsillitis in the baby.

Breastfeeding while the baby is asleep causes a duct called the Eustachian tube, which is located between the middle ear and the back of the nose and above the throat, to ventilate the middle ear.

If the feeding angle is horizontal, the ventilation of the middle ear will be disrupted and eventually negative pressure will be created in the middle ear, causing fluid to accumulate in it.

Therefore, the angle of breastfeeding is important and the best position for the baby to breastfeed is the angle of 45 or 30 degrees.

Sometimes there is a situation where the mother has to breastfeed the baby asleep. At this time, it is better for the mother to put her hand under the baby’s head or use a small pillow so that the baby’s head is slightly higher than her body, ie at an angle of 30 degrees, to prevent milk from flowing to the middle ear.

✔️ The best position for breastfeeding is to perform ablution and sit facing the qibla.

✔ The color of mother and baby clothes, especially during breastfeeding, should not be red because it will affect the mood and morals of the child in the future.

Hugging a baby for breastfeeding will increase the emotional connection and deeper intimacy between the baby and the mother, and because the mother supports the baby’s whole body, both will feel more relaxed.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا