درماندرمان بیماری ها

زکام

وبا، طاعون، برص، جزام و جنون از بیماری های عمومی هستند، که همه مربوط به سیستم دفاعی بدن که همان سیستم ایمانی است، می باشند. هرچه سیستم ایمانی بالاتر برود سیستم ایمنی هم قوی تر می شود که در برابر بیماری ها مقاومت می کند. مثل بیماری کرونا که شبیه طاعون و وبا است. برسام هم از بیماری های عمومی است که باعث ورم پرده دیافراگم میشود.

بیماری دار الخبیس: مراد از این بیماری، درد زشت جزام و برص است که از بیماری عموم و شایع است.

بنا به روایت از چیزهایی که بیماری های خبیس را از بدن دور می کند تربت امام حسین(ع) به همراه آب آسمان یا آب فاطر است که بسیار نافع است. و نیز نوشتن سوره انعام و نوشیدن آن که بهتر است با آب باران باشد.

نکته: هر چیزی که باعث ضعف سیستم ایمانی شود برص به همراه خود دارد. چون خیلی از آنها عبادی است و معمولا درمانش معنوی است. مثال: اگر امام جماعت برص داشته باشد نباید پیش نماز باشد چون فردی که به آداب عمل نکند ضعف سیستم ایمانی می آورد و به این بیماری مبتلا می شود پس نماز خواندن پشت سر این افراد درست نیست.

نکته: فردی که چهل ساله شد جزام و برص نمی گیرد چون در این سن سیستم ایمانی کامل شده. اگر کسی که مبتلا شد قبل از چهل سال به تمام اوامر الهی عمل نکرده تا قبل از این سن تابع خدا بوده.

یکی از آداب که باید عمل کرد درست بر سر سفره نشستن است خداوند کسی که سر سفره چهار زانو بنشیند لعن می کند، عمل نکنیم سیستم ایمانی ضعیف میشود.

روایت از امام علی (ع): فردی که سیر با شد غذا بخورد برص می گیرد.

تجربه استاد در درمان برص: فردی برص داشته علت پرخوری بوده، توصیه شده که هر روز صبح آب دهان را به موضع برص بمالد بعد از یک هفته درمان شد، ولی فردی که تا یکسال درمان نشده علت هنوز بر طرف نشده.

هرچیزی از طرف اهل بیت (ع) سفارش شده چه سند داشته باشد چه نداشته باشد عمل کنید (خلاف قرآن باشد عمل نکنید)

زکام چیست؟

زکام ضعفی است که در مغز به علت سبب های داخلی یا خارجی ایجاد می شود. چون نمیتواند بخارهایی را که از بدن تقطیر شده است را نضج دهد و در نتیجه این بخارها از راه بینی پایین می آید و اگر در مغز محبوس شود در جایی دیگر پایین می آید که نزله می گویند.

زکام

تفاوت زکام، خلط و نزله

اگر بخارات در اطراف مغز حبس شود وجای دیگر پایین آید آن را نزله گوییم. یعنی بخارات حبس شده از مغز به پشت حلق می ریزد. دفع این نزله ها خیلی اهمیت دارد و اگر کسی نزله ها را دفع نکند و قورت دهد به روماتیسم مبتلا میشود. بچه ها نمیتوانند نزله ها را دفع کنند و در نتیجه نزله ها وارد معده شده و با استفراغ دفع میشوند.

تفاوت نزله با خلط: خلط با سرفه و نزله با گرفتگی بینی خارج می شود.

روایت: تاکید شده نزله و خلط را نباید قورت داد مگر اینکه در مسجد برای برداشتن کراهت خلط اجازه به قورت دادن آن شده نباید بیرون ریخت. در نماز هم قورت دادن خلط باعث بطلان نماز می شود.

نزله ام الامراض (مادر بیماری ها) است و بعد از درمان دوباره برمی گردد. باید مراقبت کنیم که زکام به نزله تبدیل نگردد.

روایت: زکام را درمان نکنید اگر به نزله برسد خطرناک است.

فــواید زکام

 • انّه لَیسَ مِن أحَدٍ إلّا وَ به عِرقٌ مِن الجذام فَإذا هاج دَفعَهُ اللهُ بِالزُکام: رگی در بدن همه وجود دارد و هرگاه جذام بخواهد هیجان پیدا کند و بر بدن غالب شود خداوند با زکام آن را دفع میکند.
 • الزُکام جُندٌ مِن جُنودِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ یَبعَثهُ عَلَی الدّاء فَیُنزِلُهُ إنزالًا: زکام یکی از سربازان الهی است و خداوندآن را مبعوث می کند بر بیماری که آن را دفع کند.
 • إنَّ الزُکـام یَکُـونُ مِنَ الحر و البَر: زکـام از سرما و گرما پدید می آید.
 • لا تَکرَهُوا الزُکـام فَإنَّهُ أمانٌ مِنَ الجُذام

هرگاه در مغز فضولات پیدا شد مغز سرد می شود و این فضولات از بینی سرازیرمی شود و دفع می گردد، پس باید از گرفتن زکام خوشحال شوید.

انواع زکام

زکام بر دو قسم است: زکـام سرد و زکـام گرم.

نشانه های زکام گرم و علل بوجود آمدن آن:

 • زکام گرم این است که آنچه از بینی فرود آید رقیق و سوزان است و بینی را میسوزاند. نشانه های آن خارش درونی بینی، ناراحتی و سوزش و تندی و رقت و زردی یا قرمزی آب بینی و قرمزی چشم و سایر علایم دیگر که گرما دارد.
 • علت ایجاد زکـام گرم: آفتاب و آتش و خوردن غذاهای گرم که سبب تحریک شده است. گاهی زکام از بوئیدن بوهای تند که باز کننده مسامات دماغ است و یا بخارات که از آن جانب حبس شده راه پیدا می کند و از بینی پایین می آید. به عنوان مثال فردی با بوی تند شروع به آبریزش از چشم و بینی می کند. آبریزش همان بخارات حبس شده است که به اسم حساسیت می شناسند. این افراد رطوبت بالایی دارند.این خروجی با بوی تند ایجاد شده مفید است.
 • عطسه دفع بخارات مغزی می کند. سرکه سداب برای زکام بسیار موثر است چون دفع بخارات از سر می کند.

نشانه های زکـام سرد و علل بوجود آمدن آن:

نشانه زکام سرد این است که انچه از بینی فرود آید ستبر و سرد است و به سختی فرود می آید آب بینی غلیظ است وخارشی هم در آن نیست.

علت ایجاد زکام سرد: سبب این زکام گرفتگی مسامات سر است. گاه ممکن است سرما سبب گرفتگی مسامات سر شود و این بخارها تحلیل نرود و ماندگار شود.

نزله ها اگر از سرمای مغز باشند بسته می شود ولی اگر حرارت زیاد باشد رقت دارند معمولا کسانی که به حبس عادت ماهیانه دچار هستند بیشتر آبریزش دارند. چون حرارت بالاست بدن می خواهد این فضولات را دفع کند. بچه ها هم به علت حرارت بالا در سرماخوردگی آبریزش دارند ولی افراد مسن به علت سرما زکام غلیظ شده و با دشواری خارج می شود.

بخارات از حرارت و رطوبت ایجاد می شوند رطوبت نباشد هیچ وقت بخار ایجاد نمیشود و برعکس.

راههای پیشگیری از زکام در طب اسلامی:

 • مَن اراد رَوَعَ الزُکـام مُدَّةَ ایّامِ الشِتا فَلیأکل کلَّ یِومٍ ثلث لُقم مِن الشَهد: هرکس میخواهد دوره زمستان زکام را از خود دور کند هر روز سه لقمه از عسل میل کند (در رساله علی بن موسی الرضا (ع))

نکته: خوردن عسل پیشگیری می باشد چون چیزی که باعث حبس بخارات میشود را دفع می کند.

 • یکی از راه هایی که باعث می شود انسان به زکام مبتلا نشود بوییدن گل نرگس است چون دفع جن و شیطان و دفع بخارات سر می کند. انسان را به عطسه می اندازد و مغز را گرم می کندو مثل آن هم سیاهدانه است.

وَالیَشُمَّ النرجِس فَإنّهُ یأمَنُ مِن الزُّکام: گل نرگس را ببوئید پس آن ایمنی از زکام است.

اگر در زمستان از گرفتن زکام بیم دارید گل نرگس ببویید و سیاهدانه و عسل مصرف کنید و در تابستان هر روز یک خیار بخورید و از نشستن در آفتاب خودداری کنید.

زکام

درمان زکام در طب اسلامی

روایت: فردی به زکام افتاد حضرت ایشان را توصیه به استفاده از انفیه (یک واحد سیاه دانه با نصف واحد کندش مخلوط کرده، آسیاب کنید و به بینی بکشند) با کشیدن انفیه انسان عطسه می کند و بخارات مغزی دفع می شود.

بهترین راه برطرف کردن زکام مالیدن روغن بنفشه به همراه کشیدن انفیه است.

یکی از راه های دیگر پنبه آغشته به روغن گل بنفشه را هنگام خواب شیاف کند. راه خروجی از بدن باز می کند.

درمان زکام در طب سنتی:

 • آب گرم بر سر بیمار ریختن.
 • ‌حوله داغ روی سر.
 • ‌کمپرس جوشانده سیاهدانه به سر.
 • ‌سیاهدانه را کوبیده و کمی آب به آن بپاشند و روی پیشانی بیمار نهاده تا از بخار آن استنشاق کند (بوی نم سیاهدانه به همراه آب دفع بخارات می کند.)
 • غرغره کردن کوبیده انار ترش و سماق و مازو به میزان مساوی که در شیر گاو یک شبانه روز خیسانده شود.
 • ‌بوی سیاهدانه و نعنا هم این بخارات مغزی را دفع می‌کند.
 • بوئیدن گل نرگس، بوئیدن سورنجان، میخک، مرزنجوش، سیاهدانه (هر کدام در دسترس بود).
 • چکاندن یک قطره آب جوشانده سیاهدانه.
 • چکاندن سرکه.
 • چکاندن آب جوشانده خیار در بینی.
 • خوردن فلفل سفید به همراه غذا.
 • ‌چکاندن آب پیاز داخل بینی.
 • دود سیاهدانه یا روغن سیاهدانه بصورت مستقیم در بینی بکشند.
 • چکاندن روغن مرزنجوش در بینی فوق العاده است.
 • ‌شیر کش کردن ذرت داخل بینی.
 • ‌خوردن سیب یا سویق سیب.
 • خوردن عناب بصورت خشک.
 • ‌مویز خشک صبح ناشتا 21 عدد.
 • ۷ خوردن عدد خرما.
 • خوردن شیره خرما یا خرمالو.
 • ‌استنشاق آب و نمک.
 • خوردن شلغم با نمک.
 • خوردن ریحان.جوشانده سبوس گندم.
 • جوشانده ختمی، تره، آویشن، پونه کوهی، مرزنجوش (هرکدام به صورت جداگانه).
 • ‌شیرین بیان.
 • خوردن ذرت.
 • خوردن کرفس.
 • دود سیاهدانه و اسفند در بینی.
 • ‌بوییدن نارنج و بهار نارنج.
 • بوییدن پیاز.
 • خوردن رنده شده سیب و عسل که باعث افزایش حرارت میشود و درنتیجه دفع بیشتری داریم.
 • ‌حب سیر و سیاهدانه آسیاب شده و عسل.

خوراکی ها:

 • شلغم.
 • انجیر.
 • تخم گرمک.
 • مغز هسته انبه.
 • گریپ فروت.
 • ‌شاه پسند وحشی.
 • ‌کرفس.
 • گل کلم.
 • خشخاش.
 • خوردن سیر یا ترشی سیر.
 • خوردن پیاز (به خصوص اگر قرمزو تند باشد حرارت را بالا میبرد دفع را زیاد می کند).
 • ‌خوردن گل کلم.
 • جوشانده برگ بو در غذا.
 • پوست سیب.

نکته: تمام این خوراکی کلیه ها را تقویت کرده و دفع ادرار را زیاد میکند.

نکته: هر چه تعریق بیشتر درمان هم سریع تر میشود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا