تدابیر بارداریزنان و زایمان

در چه صورتی می توانیم بچه را سقط کنیم!؟

مقصود از سقط جنين بيرون آوردن جنين و يا محصول بارورى قبل از موعد طبيعى و معين به عمد مى‏باشد كه سه تا سه ماه و نيم است.

بنابراين حفظ جنين و به ثمر رساندن آن از طرف مادر از واجبات است، چراكه طبيعى است اين محصول پس از مدت معين، يك فرد مى‏شود. به علاوه در زندگى داخلى رحمى نيز موجود زنده است، پس حفظ نفس و نگاهدارى آن بر همه‏كس واجب است.

در حال حاضر در اغلب كشورها سقط جنين به هر نحو باشد چه از طرف مادر، و چه از طرف افراد ديگر كه به عمد انجام گرفته باشد، جرم است و مجرم به موجب تشخيص محكمه مرتكب جنحه يا جنايت گرديده است.

در جميع مذاهب نيز سقط جنين به هيچ وجه جايز نيست و بايد از آن احتراز نمود و در اين باب تأكيد بليغ گرديده كه از اين عمل اجتناب شود و مكرر تذكرات بسيار جدى داده شده است.

هركس عامل عمدى سقط جنين غير قانونى شود چنانكه بيان شده مجرم مى‏باشد و طبق قوانين جاريه كشور مجازات مى‏گردد.

مواد قانون جزا در اين مورد

  • ماده 180- هركس به واسطه ضرب و يا هر نوع اذيتى عمدا موجب سقط حمل زنى گردد به حبس با اعمال شاقه از 3 تا 10 سال محكوم خواهد شد.
  • ماده 181- هركس به واسطه دادن ادويه و يا وسائل ديگرى سبب سقط حمل زنى گردد، جزاى او از يك سال الى سه سال حبس تأديبى است و اگر زن حامله را دلالت به استعمال وسائل مذكوره نمايد جزاى او از سه تا شش ماه حبس تأديبى خواهد بود.
  • ماده 182- زنى كه عاملا بدون اجازه طبيب راضى به خوردن ادويه يا ماكولات يا مشروبات يا استعمال وسائل مذكوره شده يا تمكين از استعمال آن وسائل كرده و به اين واسطه حمل خود را ساقط كرده باشد مجازات او از يك تا سه سال حبس تأديبى است و اگر اين اقدام زن در نتيجه امر شوهر خود باشد زن از مجازات معاف و شوهر به مجازات مذكوره محكوم خواهد شد.
  • ماده 183- طبيب يا قابله يا جراح يا دوافروش و اشخاصى كه به عنوان طبابت يا قابلگى يا جراحى و يا دوافروشى وسائل سقط حمل را فراهم آورند به سه تا ده سال‏ حبس با اعمال شاقه محكوم خواهند شد مگر اينكه ثابت شود كه اين اقدام طبيب يا قابله يا جراح براى حفظ حيات مادر مى‏باشد.

پس با ذكر موارد چهارگانه بالا مكافات و جزاى عمل هر فردى كه اقدام به سقط نمايد معلوم شد.

سقط

اينك انواع سقط جنين را فهرست‏ وار بيان مى ‏نمايم

  1. سقط بدون اراده و خود به خود.
  2. سقط عمدى طبى از نظر درمان.
  3. سقط عمدى و جنائى بدون مجوز طبى.

در صورت اول كه سقط خود ى‏ه خود انجام مى‏ گيرد عموما در اثر بيمارى مادر و ضايعات ديگر پيش مى‏ آيد و هيچ‏كس مسئول آن نيست و در حقيقت مصيبتى است كه به مادر وارد شده است نه معصيتى.

صورت دوم وقتى است كه وضع مادر در خطر است لذا براى نجات مادر طبيب اقدام به سقط مى ‏نمايد، اين نوع سقط هم مجازات كيفرى ندارد چنانكه در قانون هم پيش‏ بينى نگرديده است.

عموما در اين قبيل مواقع از طرف طبيب معالج مجلس مشاوره طبى از چند طبيب و متخصص و ماما و امثال آنها تشكيل داده و حكم به اين امر مى‏دهند.

اما در صورت سوم كه سقط جنائى است وقتى است كه عمدا سقط انجام مى‏گيرد، در اين موقع چنانكه قانون صريحا متذكر گرديده است مرتكب سقط بايد مجازات گردد.

حال نکته ای راجع به بچه‏ كشى متذكر مى ‏شويم:

بچه ‏كشى عين قتل است و در قانون بچه ‏كشى مثل قتل عمد تلقى مى‏شود و مجازات آن طبق ماده 170 مى‏باشد.

ماده 170- مجازات مرتكب قتل عمدى اعدام است مگر در مواردى كه قانونا استثنا شده باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا