آناتومی

آناتومی-ستون فقرات

خپری

نکات برگزیده مطلب
  • اگر ستون فقرات را یک نی در نظر بگیریم می بینیم که از پایین بوسیله ی ساکروم و از بالا بوسیله ی جمجه مسدود شده است با تنفس کردن به صورت ناخودآگاه ما این مایع روبه سمت مغز حرکت می دهیم . تصور کنید ما به این کاربه صورت خود آگاه کمک کنیم .چه انرژی زیادی برای ما افزایش می یابد. مصریان باستان خپری را خدای دگرگونی های حیات می دانسته اند. جوهر خویشتن بوده و از خویشتن زاده می شده است.(خپری اسم نوعی سوسک سرگین قلتان) نمودار طلوع خورشید هم بوده شکل کنار هم قرارگیری استخوان های جمجه شبیه به نماد سوسک مصریان است. عمل دم و بازدم باعث بالا رفتن نور و انرژی در مغز می شود، حتئ آثار سوراخ کردن جمجه های مصریان باستان نیز مشاهده شد که دلیل برهمین اعتقاد بوده که می خواستند انرژی را وارد مغز خود کنند. این انرژی ها چه هستند؟ چه فایده ای برای انسان دارند؟ در اعتقادات هندو شیم وقتی این انرژی فعال میشه که کندالینی بیدار بشود کندالینی را به دو مار تشبیه می کنند که از ستون فقرات بالا می رود و به مغز میرسد و به پشتیبانی که همون چشم سوم است ختم می شود.(تاج فراعنه این نماد رو داشتن)

آناتومی-ستون فقرات(خپری)

در انتهای ستون فقرات انسان استخوان مثلثی شکلی قرار دارد که به آن آخرین نقطه ی دنبالچه وصل میشود و مانند مثلث بر عکس است. نام این عضو کروم است. ستون فقرات روی این استخوان قرار می گیرند. درون این سیستم بسته که تا جمجمه ادامه دارد سیستم عصبی قراردارد.
درون کانال نخاعی-مغزی مایع ای وجود دارد که از خون داخل مغز مشتق میشود، این همان مایع ای است که حول و مغز و نخاع را در بر گرفته است و مغز و نخاع را شناور نگه می دارد.
این مایع ذاتاً همچون مجرای ای است که بارهای الکتریکی سیستم عصبی را تقویت می کند .هر بار که دم و باز دم انجام می دهیم استخوان ساکروم کمی به عقب خم می شود و هر بار که باز دم می کنیم ،کمی به جلو خم می شود، این حرکت بسیار جزئی است طوری که ما متوجه نمیشویم.
همزمان با عمل دم، درز های استخوان جمجمه مفصل بین صفحات مختلف جمجمه که مانند تکه های پازل کنار هم قرار گرفته اند و تا حدودی به جمجمه انعطاف می دهند کمی باز می شود .
و همزمان با باز دم بسته می شوند .این حرکت بسیار ریز است که ما متوجه نمیشویم.
حرکت ساکروم (دنبالچه) و باز و بسته شدن جمجمه هنگام تنفس ،موجی ها در مایع موجود در سیستم ایجاد می کند و مایع مغزی نخاعی را به سمت مغز پمپاژ می کند.
این مسئله قابل توجه است چون مایع از پروتئین ها و نمک ها ی محلول تشکیل شده است ،و پروتئین و نمک وقتی در محلول حل می شوند، بار الکتریکی پیدا می کنند.
وقتی یک محلول باردار را به حرکت در آورید و وقتی ملکول ها را از ستون فقرات خود بالا می بریم (عمل دم و بازدم )نوعی میدان القابی ایجاد می کنیم.
میدان القابی نوعی میدان نامرعی انرژی الکتر و مغناطیسی است که به صورت دایره وار در جهت حرکت ملکول ها های باردار حرکت می کند، هرچه مولکول های باردار بیشتری را به حرکت در بیاوریم ،میدان القائی ما بزرگتر و قویتر خواهد بود .
قسمتی از کتاب ماوراء طبیعی شدن

خلاصه :
اگر ستون فقرات را یک نی در نظر بگیریم می بینیم که از پایین بوسیله ی ساکروم و از بالا بوسیله ی جمجه مسدود شده است با تنفس کردن به صورت ناخودآگاه ما این مایع روبه سمت مغز حرکت می دهیم .
تصور کنید ما به این کاربه صورت خود آگاه کمک کنیم .چه انرژی زیادی برای ما افزایش می یابد.
مصریان باستان خپری را خدای دگرگونی های حیات می دانسته اند. جوهر خویشتن بوده و از خویشتن زاده می شده است.(خپری اسم نوعی سوسک سرگین قلتان) نمودار طلوع خورشید هم بوده شکل کنار هم قرارگیری استخوان های جمجه شبیه به نماد سوسک مصریان است.
عمل دم و بازدم باعث بالا رفتن نور و انرژی در مغز می شود، حتئ آثار سوراخ کردن جمجه های مصریان باستان نیز مشاهده شد که دلیل برهمین اعتقاد بوده که می خواستند انرژی را وارد مغز خود کنند.
این انرژی ها چه هستند؟ چه فایده ای برای انسان دارند؟
در اعتقادات هندو شیم وقتی این انرژی فعال میشه که کندالینی بیدار بشود کندالینی را به دو مار تشبیه می کنند که از ستون فقرات بالا می رود و به مغز میرسد و به پشتیبانی که همون چشم سوم است ختم می شود.(تاج فراعنه این نماد رو داشتن)

If we consider the spine as a straw, we see that it is blocked from below by the sacrum and from above by the skull. By breathing subconsciously, we move this fluid towards the brain.
Imagine for a second you were transposed into the karmic driven world of Earl.
The ancient Egyptians considered Khopri to be the god of life changes. It is the essence of self and it was born from self. (Khupri is the name of a kind of dung beetle.)

The act of inhaling and exhaling increases light and energy in the brain, and even the effects of piercing the skulls of the ancient Egyptians were observed, which is why they believed that they wanted to bring energy into their brains.
What are these energies? What are the benefits for humans?
In Hinduism, when this energy is activated when the kundalini is awakened, the kundalini is likened to two snakes that rise from the spine and reach the brain, ending in support, which is the third eye. to have)

نوشته های مشابه

‫6 دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا