سبک زندگی اسلامیتنفسیدرمان

آسم،رِبْوَ(Asthme)

آسم،رِبْوَ(Asthme)

ریه مهمترین عضوازدستگاه تنفسی محسوب می شود.این عضوحیاتی به شکلی آفریده شده است که خداوند تعالی بقای آن رادرمرطوب بودنش قرارداده وتازمانی که این رطوبت درحداعتدال خودباقی بماندمشکلی پیش نخواهدآمدامازمانی بیماری آسم عارض می شود که این رطوبت در ریه ازحالت طبیعی خود خارج گرددوباعث بروزمشکلاتی ازقبیل آسم گردد.

❌❓این رطوبت اضافه ازکجا پدید می آید و آسم راایجادمی کند؟؟

جواب این سوال بسیار ساده است،یااین رطوبت از همان رطوبت های لزج وغلیظی است که ازسمت سر پایین آمده وبه علت عدم دفع وارد ریه شده یااینکه رطوبت سایراندام هاوسینه است که به سمت ریه جذب شده وباعث بروزآسم می شود.

آسم یاهمان رِبْوَ یادر اصطلاح یونانی آن نفس نفس زدن یکی ازبیماری های تنفسی است که علت آن نابسامانی دررگهای ریه است و شخص مبتلا درتنفس مشکل پیداخواهدکرد،مانندکسی که به تندی دویده باشد به سختی نفس میکشدوهنگامی که به پشت بخوابد تنگی نفس برایش شدیدترخواهدبودوعلت آن پربودن سرخرگهای ریه از همان رطوبت های عارض شده واضافه است.

✅✅علائم آسم

-تنگی نفس.

-سفتی یادرد درقفسه ی سینه.

-خِس خِس سینه.

-بعضا سرفه ومخصوصادرشب ها.

✅✅علت های ایجاد آسم

✔️گاهی آسم ازشدت حرارت قلب ونیاز بیشترش به جذب هوا واکسیژن ایجاد می شود.

اگرهوای مورد نیازبرای قلب آماده نشود، ناچاراً ریه فعالیت بیشتری انجام می دهدودرطولانی مدت ریه وسپس سایراندام ها ورم خواهندکردوهمین امرازعوامل ایجادآسم است.

ازمویدهای این علت زمانی رامی توان مثال زد که حمله های آسم بعد ازفعالیتهای ورزشی و راه رفتن عارض می شود.

✔️گاهی ضعف هضم باعث ایجادآسم می شود. زمانی که غذاخوب پخته نشودیاخوب جویده نشودبرای هضم کردنش فعالیت معده بالاترخواهد رفت و احتیاج به خون‌ رسانی بیشتری خواهد داشت وهرچه خون‌ رسانی افزایش پیدا کند تعداد تنفس نیززیاد خواهد شد و ریه را نیز درگیرمیکند.

وازنشانه های اینکه آسم ازضعف معده است جایی مشخص می شود که در برخی از بیماران بعد ازغذا خوردن تنگی نفس برایشان ایجاد می شود. و اگر مبتلایان به این نوع آسم بعد ازغذا خوردن بخوابند، مشکلشان بیشترخواهد شد.

❌❌نکته: مشکل دیگری که ازضعف هضم به وجود می آید بالا رفتن حرارت کبد است که خود می تواند ازعلتهای ایجاد آسم است.

✔️گاهی همانطورکه گفتیم آسم ازکبد ایجاد می شود. بالا رفتن بیش از حد حرارت کبد و بی توجهی به آن به مرورزمان باعث بزرگ شدن کبد خواهد شد و بزرگ شدن کبد باعث فشار به حجاب حاجز یا همان دیافراگم شده و این فشار ناچاراً به ریه هم وارد خواهد شد و مانع ازحرکت انبساطی صحیح ریه و ایجاد آسم می گردد.

✔️گاهی علت ایجاد آسم خود ریه است. اگرمجاری ریه دچارگرفتگی و انسداد باشد، هوا به طور کامل و صحیح وارد خون نمی شود و به علت کمبود اکسیژن مورد نیاز بدن تعداد تنفس زیاد شده و به طبع ازدیاد فعالیت ریه می تواند منجر به آسم گردد.

✔️گاهی آسم درخواب اتفاق می افتد و مربوط به مشکلات ماورایی است.

✔️گاهی علت ایجاد آسم بزرگ و کلفت شدن طحال است.

✔️گاهی علت ایجاد آسم شل شدن ماهیچه های سینه است که تنفس رامشکل و باعث فشار زیادی به ریه می شود.

✔️گاهی آسم به علت مسامات وگرفتگی های ریه است، که این گرفتگی ها باعث می شود برودت به قلب نرسد.

✔️گاهی رطوبتهایی که اطراف سینه جمع می شوند به درون شش ها کشیده شده و طبیعی است که سیستم مدبره ی بدن بخواهد با سرفه این رطوبت های اضافی را دفع کند. اما اگرریه توسط عواملی مانند ضعف هضم، حرارت قلب یا کبد و…. دچار لزجی و ازدیاد رطوبت باشد سرفه برایش ایجاد نمی شود واین رطوبتهای وارد شده دفع نخواهند شد و آسم را به وجود می آورند.

✔️گاهی تنگی مجاری عبور هوا به سبب التهاباتی مانند تومور، کیست و… باعث ایجاد آسم می شوند.

✔️سردی مزاج که گاهی زمینه ی ازدیاد رطوبت و لاجرم مشکلات تنفسی و آسم را فراهم میکند.

❌❌نکته: اگرآسم با سرفه همراه باشد معمولا شخص مبتلا بهبود می یابد اما اگر با سرفه همراه نباشد، این تنگی نفس ممکن است باعث مرگش درخواب یا ابتلای فرد به استسقای گوشتی و تب گردد.

❌❌نکته: اگربیماری که دچارآسم است درحالت خوابیده تنفس برایش سخت است اما زمانی که به روی متکا خم می شود، می تواند راحت نفس بکشد، ازعلامتهای بیماری همزمان ریه وقلب است.

✅✅پیشگیری از آسم

-انجام حجامت درطول سال.

انجام حجامت باعث جلوگیری ازبالارفتن حرارت دربدن و به طبع بالا رفتن حرارت کبد می گردد. چون بالا رفتن حرارت کبد به تنهایی همانطورکه بررسی کردیم موجب آسم می شود ولی علت ثانویه برای سرد شدن معده هم محسوب میگردد،هرچه ما حرارت کبد بالاتری داشته باشیم بدن طلب آب بیشتری میکند وهمین امرباعث ازدیاد رطوبت واخلاط مضردربدن میگردد.

-پرهیزازمصرف آب و مایعات بیشترازنیازبدن است. استفاده ی بیش ازحد رفع تشنگی دربدن باعث ایجاد بلغم و با گذشت زمان لزج شدن بلغم وایجاد نزله و خلط مشکلات زیادی ازجمله آسم را به وجود می آورند.

❌مصرف آب بهتر است به همراه خرما باشد تا مانع ازایجاد بلغم و رطوبت اضافه دربدن گردد.

-کم کردن حجم غذا و ایجاد فاصله بین وعده های غذایی.

اینکارباعث بالا بردن قدرت هضم و کم کردن حرارت کبد وخوردن کمترمایعات می شود، که به راحتی علت اصلی که همان رطوبت های اضافی در ریه است را برطرف کرده و در پیشکیری ازابتلا به آسم مفید خواهد بود.

-کمک به دفع خلط در زمان زکام وسرما خوردگی ها.

اگر هنگامی که شخص دچارسرما خوردگی یا آبریزش بینی و زکام می کردد، جلوی دفع طبیعی بدن را با سرد کردن واستفاده مکررازآنتی بیوتیک ها، آنتی هیستامین ها ونوشیدن فراوان مایعات که امروزه بسیارتوصیه می شود، نگیرد تا این رطوبت با کمک سیستم مدبره بدن و آمدن تب و آبریزش دفع گردد. چون پایداری همین رطوبتهاست که بعدها مشکلات متعددی ازجمله آسم رابه همراه دارند.

حتی توصیه شده که در این موارد دود اسفند یا پشکل ماچه الاغ به داخل ریه کشیده شود تا با ایجاد سرفه ها خلط از بدن دفع شود و دچار آسم نشوند .

در روایت آمده سرفه را بد ندارید چرا که باعث پیشگیری از فالج است سرفه به دلیل دفع خلط و رطوبت های لزج ریه انسان را از سکته دور می کند و دچار فالج نخواهد شد چون همین خلط ها اگر توسط ریه دفع نشود یا به درون خون باز می گردند و به مغز یا قلب رفته و سکته ایجاد می کند که فرد فلج می شود و یا درون ریه خشک می شود که باعث ایجاد آسم خواهد شد مایعات این رطوبت ها را غلیظ خواهد کرد پس کسی که با سرفه خلط دفع می کند به هیچ وجه مایعات نخورد تا بدن بتواند راحت تر دفع این خلط ها را انجام دهد .

-خوب جویدن غذاهاوپخت کامل غذا.

بله تعجب نکنید!! یکی از راههای پیشگیری ازآسم جلوگیری ازضعیف شدن قدرت هضم است.همانطورکه درعلل اسم بررسی کردیم ضعف هضم به علت تسریع خون ‌رسانی باعث بالا رفتن فعالیت ریه مشکلاتی ازقبیل آسم خواهدشد.

-پرهیزازمصرف زیاد تخم مرغ آب پزکه باعث ایجاد مشکل درطحال می گردد وبه طبع ربوه رابه وجود می آورد این به دلیل هضم سنگین و فشار زیاد به معده آوردن اتفاق می افتد و حتی طحال را هم ضعیف خواهد کرد .

-پرهیزازحضوربیش ازاندازه درمکان های پرگرد وغبار که باعث تضعیف ریه می شوند.

-پرهیز از مصرف بی اندازه ی سردی جات وغذاهایی که تولید بلغم ورطوبت دربدن میکند.

-استفاده نکردن ازعطر و ادکلن های شیمیایی و درعوض استفاده ازعطرهای طبیعی مانند نرگس و گل محمدی و….که مغز را گرم میکنند و پیشگیری از ایجاد بلغم و رطوبت می کنند.

-استفاده نکردن از شوینده های شیمیایی که باعث ضعیف شدن ریه ها می کردند.

درمان آسم

✅✅درمان آسم

⭕اولین و بهترین درمان آسم استفاده ازادرارشتراست.

ازمنافع شیرشترواینکه لفظ شفا برایش استفاده شده وهم ردیف عسل آمده است بسیار شنیده ایم، اما ادرارشترازشیرشترهم بالاتراست وبه دلیل اینکه یُفَتِحُ لِکُلِ سُدَد است یعنی بازکننده ی گرفتگی ها و سُدّه های بدن است برای درمان بسیاری ازامراض بدخیم و از جمله آسم بسیارمفید است و تازه ی آن طعم بهتری دارد.

❌❌برای دانستن منافع این نوشیدنی، می توانید به مقاله ی ادرارشتربول الابل درهمین سایت رجوع کنید.

⭕کشیدن قلیان یا سیگار اگر مایعات زیاد مصرف نشود در حد کم برای دفع خلط های اضافه ریه کمک می کند به همین دلیل افرادی که سیگار یا قلیان می کشند بعد از چند دود خلط از ریه آنها خارج می شود و اثر درمانی خواهد داشت سیگاری ها اگر مایعات زیاد مصرف نکنند هیچ گاه دچار مشکلات ریوی نخواهند شد .

⭕انجام فصد اکحل (با تجویزو زیرنظرطبیب) برای کاهش حرارت کبد و برداشتن فشارازریه ها و اکرمشکل آسم ازناحیه کبد باشد ، ازمناسب ترین درمانها محسوب می شود.

⭕انجام حجامت برای کاهش حرارت، وسپس دفع رطوبت های ریه.

⭕بخورحضرت مریم سلام الله علیها و حرز ابی دجانه و استفاده ازاسفند خوراکی و شسته شده (شش باربا آب سرد و یک بارآب گرم و سایه خشک شده) شب قبل ازخواب ، دردفع مشکلات ماورایی و رفع آسم مفید خواهند بود.

❌❌نکته: اسفند به علت نضجی که دربدن انجام میدهد، باعث پخته شدن اخلاط ودفع راحت ترآنها از طریق فصد و حجامت و….می شود.

⭕فرد مبتلا به آسم باید ازحضورطولانی مدت در محیط های رطوبی مثل استخر و حمام وجاهای کم اکسیژن مانند ارتفاعات که باعث ازدیاد بلغم ومشکلات ماورایی میگردد بپرهیزد.

❌❌نکته بسیار مهم: البته اگرحمام یا استخر با همان روش‌هایی که درطب اسلامی-سنتی بیان شده انجام گردد یعنی اگرشرایط دفع خلط و پختگی بلغم با گرمای شدید فراهم باشد دردرمان آسم موثرهم خواهد بود، چون دراین صورت حمام به دفع رطوبتها بسیار کمک خواهد کرد.

⭕استفاده از داروی کاشِم.

⭕استفاده ازانجدان رومی+شکرسرخ

⭕استفاده ازغذاها و ادویه های گرم، مخصوصا زمانی که علت آسم از مشکلات معده باشد.

⭕استفاده ازسرکه وسرکه عنصلی که ازبین برنده ی رطوبتهای لزج هستند.

⭕قرقره کردن جوشانده ی میوه سرو+پوست سبزگردو+مازو👈که به درمان آسم وبراندازی آن بسیارکمک میکند.

از درمان های دیگر در طب سنتی هم می توان جهت تسکین آسم استفاده کرد که در ادامه خواهیم آورد :

1-چنـد روز »آش آماج«، که با «آرد گنـدم ، برگ چغندر یا اسـفناج و عدس ، با نمک فراوان  و ادویهجات پخته شده بخورید، بعد نان برنجی خشک زیاد بخورید در وعده های غذایی .

2- »سیر« را بکوبید و یا رنده کنید. با قند نیشکر و سرکه مخلوط کنید کمی عسل به آن اضافه شود و هر صبح ناشتا سه قاشق مربا خوری مصرف کنید . بهتر است سیر ها در عسل و سرکه و قند ها بماند و جا بیافتد تا تاثیر بهتری بگذارد . سوپ »سـیر« هم مفید است ولی بچّهها نباید بخورند.

3- »جعفري« را بکوبید با عسل مخلوط کنید و روزی دو بار مصرف کنید .

4- سیب یا به را به جای یک وعده غذایی مصرف کنید و غذا در آن وعده نخورید.

5- گزنه ، کرفس  ، سرکه  ، گوشت کبوتر یا کبک یا بلدرچین ، به ، شـلغم ، پیاز خام یا پخته ، لیمو ، دانه انار یا خود انار  ، زرشک ، نعناع ، مرزه ، تمر هنـدي ،  زیره ، بسیار برای آسم مفید است که می توان آش ترکیبی یا به صورت سوپ پخته شود و به بیمار داده شود تا مصرف کند برای تمام کسانی که بیماری های ریوی دارند یا آلرژی فصلی دارند یا بیماری هایی مثل سرما خوردگی و آنفولانزا یا کرونا دارند بسیار مفید می باشد .

6- نوشـیدن یک فنجان از جوشانده »اسـطوخودوس« در فاصـله غـذاها مفید است.

7- بیست تـا سـی گرم از ساقه هاي گلـدار و تمیز »آویشن« خشک را در آب جوش بگذارید تا خوب جا بیفتد و یا بجوشد . سپس آن را صاف کنید و با »عسل« شیرین سازید. روزانه یک فنجان از آن بنوشید.

8- نوشیدن یک فنجان از شربت »بارهنگ« بسیار مفید است.

9- یـک قاشق قهوهخوري از دانههاي »رازیانه« را در یک فنجان آب گرم بریزید یا بجوشانید و با عسل مصرف کنید . پس از ده دقیقه آن را صاف کنید. با »عسل« شیرین سازید و همه روزه سه فنجان از آن را در سه مرحله قبل از هر وعده غذابنوشـید. سرفه و ناراحتیهاي سینه را برطرف میسازد.

زرشک خشک ، سنبل الطیب ، شقایق ، شیر شتر یا ادرار شتر ( برای کسانی که دسترسی آسان دارند ) انجیر با سرکه ، مغز بادام شیرین که خوب جویده شود در صبح ناشتا ، جوشانده گل نرگس ، بادرنجبویه ، مغز هسته انبه به صورت آسیاب شده توت یا شاتوت ، جوشانده ریشه بادمجان ، تره برای آسم و بیماری های شبیه به آن بسیار مفید است .

امتیاز کاربر: 2.53 ( 6 نتایج)

نوشته های مشابه

‫3 دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا