چشمدرمان

آستیگمات چشم

آیا آستیگمات چشم درمان دارد؟

در یک کلمه بگویم اگر بتوانید عینک خود را بردارید آستگمات یا ضعف بینایی شما درمان شدنی هست.

آستیگمات چیست؟

آستیگمات یا گژبینی یک نوع ضعف چشم است. در این نوع چشم دچار تاری شدید هم از نزدیک و هم از دور می شود که در موارد شدیدتر بیماری فرد علاوه بر تاری چشم اجسام را دو یا بیشتر از تعداد حقیقی آن می بیبیند.

دیدگاه طب جدید

آستیگمات یکی از اختلالات شایع بینایی است که منجر به تاری دید در افراد می شود. هنگامی که قرنیه چشم شکل نا منظمی پیدا می کند یا زمانی که انحنای عدسی چشم از حالت طبیعی خود خارج می شود، اختلال آستیگماتیسم در فرد به وجود می آید. در حقیقت با تغییر شکل قرنیه عدسی چشم، نور به شبکیه چشم نمی رسد و نتیجه آن دیده نشدن تصاویر به صورت شفاف است. این بیماری باعث سردرد در افراد می شود. آستیگمات بیشتر با دیگر مشکلات بینایی مثل نزدیک بینی و دور بینی نمایان می شود که به کل این اختلالات عیوب انکساری چشم می گویند. هریک از این اختلالات بر روی چگونگی ورود و جذب نور به شبکیه چشم اثر دارد.

دیدگاه طب سنتی، اسلامی

در آستیگماتیسم شکل قرنیه چشم شما غیرعادی است که این امر باعث تاری دید می شود. از آن جا که قرنیه شکل واقعی خود را ندارد، نوری که وارد چشم می شود از طریق شبکیه چشم دریافت نمی شود. در نتیجه هرچه فاصله شیئی که به آن نگاه می کنید دورتر باشد، بیشتر دچار تاری دید می شوید. در اغلب موارد آستیگماتیسم با مشکل بینایی مانند نزدیک بینی یا دوربینی ظاهر می شود.

علت اصلی آستیگماتیسم، ارثی نیست ولی افرادی که از جانب پدر و مادر رطوبت بیشتری را در مغز دریافت کرده باشند و با حرارت سن کودکی که سن دم است این رطوبت ها غلیظ شود یا از ناحیه چشم توسط اشک یا عرق و یا آب دهان دفع نشود باعث تاری دید خواهد شد، این مشکل بیشتر در نوزادانی که کمتر گریه می کنندن اتفاق می افتد.

علت ایجاد آستیگمات

حرارت بارزترین علت برای آستیگمات  در طب سنتی اسلامی است. این حرارت در سن دم یا صفرا که حرارت در آن زیاد شده باشد و یا در هر سنی با غلبه صفرا بیشتر ایجاد می شود. مثلا اگر فرد پیر شده باشد و در سن بلغم باشد با طبیعت سرد، اگر حرارت غیر غریزی ایجاد شود و رطوبت ها را در چشم غلیظ کند با به دلیل سردی بسیار شدید این رطوبت ها منجمد شود باعث این مشکل می گردد.

البته گاهی حرارت زیاد خودش موجب ریزش رطوبت در موضع می شود مثل حرارت پیاز که رطوبت به چشم می ریزد، یا کسی که چشمش را جوش می زند، باعث دفع رطوبت از چشم می شود. این رطوبت ها تا زمانی که دفع شوند باعث ضعیفی چشم نمی شوند، بلکه زمانی که رطوبت در چشم ماندگار شود باعث ضعف می شود. مثل زمانی که شما در زیر آب چشم خود را باز کنید، یعنی آب در چشم مانده و دید را تغییر داده است.

اگر این رطوبت بین زجاجیه و عنبیه ایجاد شود باعث دوربینی می شود. و اگر در پشت صلبیه باشد باعث نزدیک بینی می شود و اگر بین زلالیه باشد چشم آب آورده، و اگر پشت خود قرنیه بیفتد می شود قوز قرنیه و به قرنیه فشار می آورد.

این تغییر مکان رطوبت در سنین مختلف و طبیعت های مختلف تغییر خواهد کرد، مثل جوان ها که هر چه سن بیشتری داشته باشند جوش در بدنشان پایین تر خواهد زد ولی در سنین پایین این جوش ها در سر و صورت ظاهر می شود. هر دو علت فضولات است ولی تغییر سن و تغییر مزاج باعث تغییر در خروجی آنها خواهد شد.

تفاوت بین ضعف چشم ها، مکان ایجاد رطوبت است، هر مکانی باعث ضعف یک قسمت از چشم می شود. حال اگر مقدار این رطوبت زیاد شود شدت بیماری بیشتر می شود. به همین نسبت هرچه غلظت این رطوبت بیشتر و لزوجت آن افزایش یابد باعث ضعیف تر شدن و تار شدن بیشتر خواهدشد. برای مثال اگر حرارت در چشم ایجاد شود و باعث دفع و رقت این رطوبت ها شود ضعیفی کمتر خواهد شد. مثل آشپزها که چون با پیاز زیاد سر و کار دارند و اشک زیاد می ریزند کمتر دچار ضعف بینایی می شوند، یا جوشکارها که با حرارتی که از جوش زدن چشم برای آنها ایجاد می شود و آب ریزش از چشم افزایش می یابد عینکی نمی شوند مگر اینکه انسداد باشد و آب از چشم خارج نشود. به همین نسبت کسانی که اشک بر امام حسین علیه السلام می ریزند چشمشان کمتر ضعیف می شود.

افرادی که مشکلات روده و معده دارند دچار ضعف شدید در چشم می شوند. چون ضعف معده و روده هم رطوبت را زیاد می کند و هم بخارات ناشی از حرارت زیاد معده را به سمت سر سوق می دهد. فهم این مطلب شاید نیاز به توضیح بیشتر داشته باشد که در این مقاله مجالی برای توضیح آن نیست.

این رطوبت در کاسه چشم که قرار بگیرد باعث تغییرشکل اجزای چشم می شود و چشم از شکل کروی خارج می شود. این آب یا همان رطوبت هر جایگاهی ساکن شود یا به غظلت برسد، یک مشکلی را ایجاد می کند، اگر باعث فشار از پایین و بالا به چشم باشد، ضعیفی دوربین و نزدیک بین می آورد. اگر از کناره ها باشد که باعث بیضی شدن مردمک شده آستیگمات را سبب می شود، و اگر به پشت چشم و حدقه باشد باعث قوز قرنیه و اگر در جلوی چشم باشد باعث آب مروارید یا آب سیاه می شود.

اگر این رطوبت در چشم باعث فاصله افتادن بین عنبیه و صلبیه و قرنیه شود دور بین را ضعیف می کند و اگر فاصله کم شد نزدیک بین را ضعیف می کند.

آستیگمات

چه افرادی بیشتر دچار ضعیفی چشم می شوند؟

همان افرادی که حرارت در ناحیه سر بیشتردارند. حرارت و رطوبت در چشم ورود پیدا کرده و دفع هم نشده. برای توضیح بیشتر متن زیر را مطالعه کنید:

بیماری چشم یا همان ضعف چشم چند مدل است یا دوربین دچار اختلال است یا نزدیک بین، که دوبینی پیدا کردن می تواند یکی از علت های ضعف بیش از حد در این دو اختلال باشد که به این دوبینی یا تاربینی آستیگمات می گویند.

اگر چشم را شکل هندسی در نظر بگیریم هرگونه تغییر در این شکل هندسی کل ساختار چشم، می تواند باعث ایجاد اختلالی در چشم باشد. در بینایی طبیعی که افراد دارند هر یک از چشم ها یک تصویر جداگانه ایی را در حال دیدن هستند و به مغز ارسال می کنند، و این مغز است که این دو تصویر را بر روی یکدیگر قرار می دهد و شکل آخر را ما دریافت می کنیم در دیدن. اگر این دو تصویر به علت مشکلاتی که، برای قرنیه، مردمک یا عدسی پیش می آید بر روی هم نیافتد باعث خطا در دیدن می شود. لازم ذکر است بدانید که هر اختلال در بینایی نشانگر اختلال در یک قسمت خاصی از ساختار چشم است. حال اگر مردمک چشم از شکل حقیقی خود تغییر کند و به شکل بیضی شکل در بیاید چشم دچار آستیگمات می شود. چراکه چشم غالب و یا فرعی هر یک تصویر متفاوتی می بینند برای تشخیص چشم  غالب از فرعی  باید دامنه دید را کم کرد مانند ایجاد حفره ایی بر روی مقوا و جلوی یک چشم را گرفت و با چشم باز از داخل آن حفره نگاه کرد، دقت کنید که چشم دیگر باید بسته باشد. اگر با یک چشم نگاه کردید و تصویرثابت آن چشم غالب است و اگر با چشم دیگر نگاه کردی و تصویر حرکت کرد آن چشم فرعی است که تصویرخود را انتقال می دهد به چشم غالب برای درست دیدن.

هنگامی که مردمک دچار مشکل شود با بیضی شدن باعث این می شود که تصویر ورودی به چشم بیش ازحد طبیعی باشد یعنی دو تصویر ورودی چشم می شود و ایجاد دو بینی می کند. با عینک و لنز یک فرآیند اشتباهی را به چشم در موقع دیدن ارسال می کنند که تصویر کاملا درست و حقیقی دیده شود. این عینک خطای دو بینی را کامل می گیرد.

 • اگر این رطوبت غلیظ شده بر مردمک تاثیر بگذارد باعث آستیگمات می شود.
 • اگر این مایع لایه عقب چشم باشد نزدیک بین ضعیف می شود.
 • اگر جلو چشم باشد دوربین می شود.
 • در سالخوردگان این رطوبت جلوی چشم است به همین علت دوربین بهتری دارند و اشیاء را از دور بهتر می بینند.
 • در کودکی یا سن دم این رطوبت در اولین قسمت های چشم است برای همین مشکل فقط ضعیفی چشم است.
 • در سن صفرا حرارت زیاد و رطوبت در قسمت های مختلف کاسه چشم قرار دارد و باعث آستیگمات می شود.
 • در سن سودا رطوبت وجود دارد و حرارت فضولات را به سوزانندگی می رساند و تبدیل به قوز قرنیه می کند.
 • در سن بلغم این رطوبت باعث آب مروارید می شود.

پس اول ضعیفی چشم بعد آستیگمات و بعد قوز قرنیه و بعد آب مروارید یا آب سیاه و در آخر هم کوری چشم که مانند این است سودا را بر سودا بریزیم یعنی اوج سوزانندگی. درمان اینها با هم متفاوت است.

عینک چگونه خطای دو بینی می گیرد؟

با عینک تصویر را کج می کند و یا شکل غیرطبیعی مردمک را در دیدن اصلاح می کند.

ایجاد مشکل در زجاجیه و شبکیه باعث کجی تصویر می شود و مغز نمی تواند تصاویر را روی هم بیندازد و عینک مشکل را رفع میکند اما حل نمی کند.

افرادی که دچار آستیگمات نیستند اگر عینک بزنند چنانچه دارای مغز قوی باشند، تصویر عادی می بینند، اما باعث سردرد می شوند، ولی اگر مغز در بینایی ضعف داشته باشد تصویر را دو عدد می بینند.

اگر ما دستمان در کنار چشم قرار دهیم وکمی فشار دهیم دو تا می بینیم چرا که باعث تغییر ورودی مردمک می شود.

درمان آستیگمات چشم

درمان

برای درمان باید رطوبت و حرارت را از سر و چشم بگیریم.

 • به همین علت تربت به چشم گذاشتن باعث شفا می شود.
 • اشک برای امام حسین علیه السلام باعث شفا می شود. یعنی رطوبتی که در چشم غلیظ شده را رقیق کرده که بتواند دفع کند اگر این رطوبت دفع نشود درمان نمی شود.
 • گریه برای فراغ حبس دارد، بغض دارد، به همین علت ضعیفی به همراه می آورد، چرا که رطوبت را غلیظ می کند و دفعی وجود ندارد. اما گریه برای اموات بغض ندارد وگریه با نا امیدی و شیون است و اینها حبس نمی آورد و خروجی را باز می کند و باعث دفع رطوبات می شود. گریه یعقوب برای یوسف علیه السلام همراه با بغض و امید بود چون می دانست زنده است برای همین باعث بیماری شد.

خاک سرد است چرا که زود فراموش می کنی و دل می کنی. دل کندن یعنی خالی کردی خود. در بحث احتضار گاهی اوقات وابستگی به دنیا باعث عدم جان دادن فرد می شود. کسی که برای امام حسین علیه السلام اشک می ریزد بعد از آن شاد می شود چون حبسی ندارد، ولی کسی که به او ظلم شده و اشک می ریزد چشمانش ضعیف می شود، چرا که حبس دارد. اگر طرف را در جلوی او بگذارند  بزندش و اشک بریزد این ضعف نمی آورد چرا که خروجی داشته است.

روایت در این مورد بخشیدن را بیان می کند. هرکه به تو ظلم کرد ببخش او را، به خداوند بسپار تضمین می دهد و این باعث آرامش دل می شود.

 • انجام حجامت نقره در کودکی وگریه زیاد کودکان و رفتن آب زیاد از دهان باعث پیشگری از ضعف چشم می شود و حتی درمان آن هم می باشد.
 • دنبه برای ضعف چشم خوب است، چرا که به فضولات رقت می دهد و جلوگیری می کند از اینکه به لزوجت یا سفتی برسد و هم اینکه چرب بودن باعث باز کردن خروجی شده و اجازه حبس رطوبت به آن نمی دهد.

کودکان

 • مادر که فرزند خود را حجامت نقره نکند، سرمه اثمد در چشم کودک نکشد، جلوی خروج اشک کودک را بگیرد، سویق کودک جز وعده غذایی کودک نباشد، حنا به ملاج سر در نوزادی و کودکی نگذارد، سر نوزاد و کودک را نتراشد، کودک را مجبور به دفع ادرار زود به زود نکند، مصرف مایعات کودک را کم نکند، فرزندش دچار ضعف چشم می شود.
 • دیگر راه های پیشگیری در این مشکل برداشتن سق نوزاد با تربت، با خرما است.
 • پوشاندن سر بچه در پیشگیری یا درمان ضعیفی موثر است.
 • دود یکی دیگر از درمان ها است.
 • چکاندن روغن بنفشه در بینی فرزند و کشیدن انفیه باعث دفع رطوبت می شود.
 • دادن پیاز یا پیازچه به کودکان یکی دیگر از باز کننده های خروجی نوزاد است.
 • عقیقه برای نوزاد بهتر است جلوی چشمانش انجام شود تا دیدن این خون باعث تحریک چشم شود و دفع فضولات کند.

علت سوزش چشم کودکان در شب: بچه ها اگر صبح بیدار شوند آنقدر مشغول بازی هستند که خواب را فراموش می کنند به همین علت شب قبل از خواب سوزش فراوانی در چشم احساس می کنند چرا که حرارت در این ناحیه بالا رفته به علت بی خوابی و استفاده زیاد از چشم. مانند فردی که چشمش را جوش زده.

بزرگسالان

 • چکاندن آبغوره، آبلیمو در چشم برای رفع این حرارت ممنون است چرا که باعث حبس می شود و حبس تشدید بیماری می کند.
 • استفاده از روغن بنفشه در بینی.
 • انجام فصد قیفال، اکحل، کنار چشم، یافوخ.
 • حجامت سر.
 • نگاه به خون (شخص فصاد شود یا حجام یا ذابح).
 • افرادی که میل به گوشت ندارند و خون نمی بینند چشمان ضعیف تری دارند، در عوض کسانی که ذبح انجام می دهند و خون زیاد می بینند کمتر دچار عینک می شوند.
 • مسواک زدن (به علت اینکه رطوبت را به سمت دهان می آورد و هضم را بالا می برد).
 • همبستر کردن ( افرادی که مدت زیادی مجرد هستند دچار ضعف چشم می شوند).
 • دید بانی.
 • نگاه به آسمان
 • اگر ضعیفی چشم درسن بلغم باشد فرد با روزه به آن پختگی می دهد بعد از افطار آن را تخلیه می کند چون توجه بدن به سمت خروجی ها جلب می شود این عمل برای تقویت چشم مفید است.
 • نگاه حرام باعث حبس حرارت در چشم می شود بنابرین چشم را ضعیف می کند. کسی که چشم چرانی می کند کور دل می شود چشم آن آب سیاه می آورد.
 • نگاه به گوشی و کامپیوتر چون حبس می آورد باعث ضعیفی می شود.

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا